Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valde

Saskaņā ar 2019. gada 17. oktobra kopsapulces lēmumu Nr.7.§

rudolfs_kalvans

Rūdolfs Kalvāns, Dr.sc.admin.

Siguldas Valsts ģimnāzija

Tel.: +371 296 258 72
E-pasts: liva@livao.lv

Iveta Bērziņa

Viceprezidente, Saldus tehnikums

Agita Baltmane

Pļavniekkalna sākumskola

Edgars Grīnis

Rīgas Tālmācības vidusskola

Inese Didže

Dobeles Valsts ģimnāzija

Daiga Puga

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola

Gundega Rancāne

L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Māra Svilāne

Rīgas Valdorfskola

Laila Urbāne

Grobiņas Vidusskola

Jeļena Vediščeva

Rīgas 40. vidusskola

Aija Voitiške

Aknīstes vidusskola