Sociālie partneri kopā ar IZM un VISC plāno valsts pārbaudījumu organizāciju

Vakar, 1.aprīlī, notika video konference, kurā LIVA kopā ar LIZDA, LPS, IZM, VISC, RD IKSD un LNKC pārstāvjiem plānoju iespējamos rīcības scenārijus šī mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumu organizācijai. Lai gan aptaujāto LIVA biedru lielākā daļa sliecas atbalstīt pilnīgu skolēnu atbrīvošanu no VPD, IZM par šo lems kontekstā ar citu ES valstu plānotajām darbībām attiecībā uz izglītības procesu menedžmentu. Eiropas ministru video konference notiks 7.aprīlī. Gaidāmais mūsu valdības lēmums šajā jautājumā būs 9.aprīlī.

Būtiskākie izaicinājumi, kas tika aktualizēti ir:

1.Augstskolu uzņemšanas procedūras un arī ārvalstu augstskolu risinājumi

2.Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu un prakšu norise un dokumentu izsniegšana

3.Iestāšanās organizācija 7.klasēs un 10.klasēs…īpaši Rīgas pilsētas skolās.

4.Eksāmeni noteikti netiks organizēti tiešsaistē, bet meklējam citus risinājumus.