Saskaņā ar Saeimas 2020.gada 7.maija lēmumu turpmāk LIVA pārstāvniecību AIP nodrošinās Rīgas 40.vidusskolas direktore, LIVA Valdes locekle Jeļena Vediščeva. LIVA arī saka lielu paldies iepriekšējam AIP pārstāvim Aivaram Mednim par ilggadējo darbu un skolu interešu pārstāvniecību izaicinājumiem bagātajā augstskolu politikā....

Pēc plašām nozares diskusijām un LIVA Valdes intensīvu argumentēto komunikāciju ar politikas plānotājiem, šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdes laikā IZM un VISC pārstāvji piekrita vairākām izmaiņām sākotnēji plānotajā valsts pārbaudījumu norises scenārijā. Šogad 9.klašu absolventiem nebūs jākārto eksāmeni un valsts valodas centralizētais eksāmens būs brīvas izvēles eksāmens. Vispārējās vidējās izglītības centralizētie eksāmeni plānoti trīs obligātajos priekšmetos un pārējie pārbaudījumi ir brīva skolēna izvēle. Plānots, ka jau 30.04. valdība lems par...

Vakar, 1.aprīlī, notika video konference, kurā LIVA kopā ar LIZDA, LPS, IZM, VISC, RD IKSD un LNKC pārstāvjiem plānoju iespējamos rīcības scenārijus šī mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumu organizācijai. Lai gan aptaujāto LIVA biedru lielākā daļa sliecas atbalstīt pilnīgu skolēnu atbrīvošanu no VPD, IZM par šo lems kontekstā ar citu ES valstu plānotajām darbībām attiecībā uz izglītības procesu menedžmentu. Eiropas ministru video konference notiks 7.aprīlī. Gaidāmais mūsu valdības lēmums...

Šā gada 4.martā, plkst. 10:00 Valdes sēde Tomsona ielā 37, Rīgā Darba kārtībā: 1. Reģionālais seminārs Saldū 2. Finanses, biedri, Valde 3. Jaunā mājaslapa 4. Aktualitātes, LIVA pārstāvniecības 5. Nākamā Valdes sēde...