Šā gada 15.aprīlī plkst. 13:00 tiek organizēta attālinātā Valdes sēde. Darba kārtībā:1.Attālinātais mācību darbs - jaunais regulējums2.Mācību gada noslēgums3.Jaunais pedagogu darba samaksas modelis4.Biedru kopsapulces plānošana5.Nākamā Valdes sēdes norise ...

LIVA sadarbībā ar Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” aicina atjaunot mūsu pedagogu resursus. Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” ir organizācija, kas veido programmas un realizē apmācības sociāli emocionālo prasmju attīstībai izglītības jomā.  Balstoties gan uz pēdējā laika pētījumiem par pedagogu izdegšanu un labizjūtu, gan novērojumiem 2020. un 2021.gadā vadot apmācības pedagogiem “Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”, secinām, ka izglītības sistēma piedzīvo līdzīgu cilvēkresursu krīzi...

Diskusijās ar sociālajiem partneriem, Saeimas atbildīgo komisiju un Izglītības zinātnes ministriju LIVA ir vienojusies par atbalstu konstruktīvam un skaidram darba plānojumam, lai atbilstoši reālajai situācijai varētu veiksmīgi noslēgt šo mācību gadu: Saglabājam pavasara skolēnu brīvlaiku visām klasēm (t.sk arī 1.-6.). Neveicam izmaiņas mācību gada struktūrā un vispārējā izglītība mācības noslēdz 31.maijā (arī turpinot mācīties attālināti). Šā gada 9.klases kārto monitoringa darbus aprīlī, bet mācības noslēdz kopā ar visiem 31.maijā. Jaunais...

Ņemot vērā saspringto mācību gada sākumu un virkni nopietnu izaicinājumu, lai organizētu jaukta tipa mācību organizācijas modeļus, LIVA aicina skolu direktorus izvērtēt iespēju gaidāmā rudens skolēnu brīvlaikā atslogot vadību un pedagogus. LIVA aicina pārskatīt plānotās profesionālās pilnveides aktivitātes un dažādas administratīvas darbības, lai vairāk iedotu laiku kolēģiem fiziski un garīgi atjaunoties, plānot nākamā cēliena darbus....