Beidzot, pēc otrā mēģinājuma Saeima ceturtdien, 4.novembrī, otrajā – galīgajā - lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas noteic darba tiesisko attiecību regulējumu gadījumos, kad darba pildīšanai nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu.Līdz ar likuma stāšanos spēkā beigsies nebeidzamā darba ņēmēju un antivakseru demagoģija. ...

Lai gan konstruktīvas pārmaiņas un procesu uzlabojumi vienmēr ir bijis LIVA prioritāte, IZM piedāvātās izmaiņas dotācijas sadalē iestāžu vadītāji nevar atbalstīt. LIVA ir iesniegusi iebildumus un uzsver, ka būtiskākās problēmas ir:1. Atšķirīgie koef. Rīgai un citām lielajām pilsētām2. Direktoru atalgojuma aprēķina apjoms.3. Administrācijas un atbalsta personāla iekšējās kvotas.4. LIVA nav redzējusi konkrētus skolu un pašvaldību līmeņa aprēķinus, lai salīdzinātu tos ar esošo finansējumu.5. Papildfinansējuma samazinājums valsts ģimnāzijām.6. Uzsveram, ka jāturpina...

Latvijas izglītības vadītāju asociācija (turpmāk – LIVA) uzsver, ka mācību procesa plānošana, organizēšana, komunikācija un kontrole šajos ļoti izaicinājumiem bagātajos laikos balstās tieši uz iestāžu vadītāju un viņu komandu pleciem. Īpaši jāuzsver arī valdības noteiktās drošās skolas pārvaldības autonomija, kas izteikti noteikta tieši vadītājiem. Tomēr atšķirībā no pedagogiem (skolotājiem) izglītības iestāžu vadītāji dažādu politisku un administratīvu apsvērumu dēļ netiek materiāli stimulēti/novērtēti. Tam iemesli meklējami ir gan nacionālās gan lokālpolitikas īpatnībās,...

Pedagogu trūkuma un direktoru atbildības jautājums ir sasniedzis ļoti augstu prioritāti LIVA darba kārtībā un esošie izaicinājumi tika apspriesti kopīgā sanāksmē, lai meklētu konstruktīvus risinājumus. Šodien sanāksmē piedalījās Valde, IZM pārstāvji, IKVD pārstāvji, ministre A.Muižniece un Iespējamās misijas vadības komanda. Tikšanās laikā tika panāktas ļoti būtiskas vienošanās par pašvaldības lomas stiprināšanu tieši cilvēkresursu piesaistē un konkrēti soļi kā izglītība sistēmā varētu palielināt Iespējamās misijas absolventu skaitu. Par abiem jautājumiem LIVA Valde...

Raidījumā Spried ar Delfi R.Kalvāns kopā ar bērnu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu pārrunāja šī mācību gada pārdzīvojumus, izaicinājumus un būtiskākās atziņas, akcentējot gan grūtības ģimenēs, gan neizsīkstošo skolu vadības komandu radošumu, lai pielāgotos nepārtrauktām pārmaiņām.Spried ar Delfi video ieraksts (abonementiem) ...