LIVA Valdes sēde 28.10.22.

LIVA ārkārtas Valdes sēde plkst.11.00 (tiešsaistes režīmā):

1. LIVA kopsapulces organizācija.
2. Biedru uzņemšana un atskaitīšana.