LIVA Valde tiksies ar valsts prezidentu E.Levitu

Turpinot izcilo sadarbību ar prezidenta kanceleju, LIVA Valde šā gada 3.decembrī plkst. 13:00 atkārtoti tiksies ar valsts prezidentu E.Levitu, lai pārrunātu iestāžu vadītājiem aktuālākos nozares jautājumus.

1. Projekts “dators katram bērnam” – skolām ir būtiski, lai nav Chromebook datori.
2. Eiropas savienības valstu svešvalodu apgūšana skolās (otrā svešvalodas izvēle).
3. Jaunais, IZM piedāvātais finansējuma modelis.
4. Valsts ģimnāzijas statusa izmaiņas un dažādu ieinteresēto pušu vēlme VĢ pēc būtības likvidēt.
5. Pedagogu trūkums un nozares kopējās negatīvās komunikācijas stils sabiedrībā un medijos.
6. Joprojām aktuālais bērnu absolūto tiesību jautājums un iekļaujošās izglītības galējības.