LIVA Valde tiekas ar IZM, IKVD un Iespējamās misijas kolēģiem

Pedagogu trūkuma un direktoru atbildības jautājums ir sasniedzis ļoti augstu prioritāti LIVA darba kārtībā un esošie izaicinājumi tika apspriesti kopīgā sanāksmē, lai meklētu konstruktīvus risinājumus. Šodien sanāksmē piedalījās Valde, IZM pārstāvji, IKVD pārstāvji, ministre A.Muižniece un Iespējamās misijas vadības komanda.

Tikšanās laikā tika panāktas ļoti būtiskas vienošanās par pašvaldības lomas stiprināšanu tieši cilvēkresursu piesaistē un konkrēti soļi kā izglītība sistēmā varētu palielināt Iespējamās misijas absolventu skaitu. Par abiem jautājumiem LIVA Valde plāno atsevišķas tikšanās, lai jau virzītos ar konkrētām darbībām un izmaiņām likumdošanā.