LIVA prezidents Rūdolfs Kalvāns par attālinātā mācību procesa izaicinājumiem Delfi studijā

Raidījumā Spried ar Delfi R.Kalvāns kopā ar bērnu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu pārrunāja šī mācību gada pārdzīvojumus, izaicinājumus un būtiskākās atziņas, akcentējot gan grūtības ģimenēs, gan neizsīkstošo skolu vadības komandu radošumu, lai pielāgotos nepārtrauktām pārmaiņām.

Spried ar Delfi video ieraksts (abonementiem)