LIVA norāda un nopietniem riskiem jaunajā pašvaldību likumā

Šodien LIVA iesniedza Saeimas atbildīgajai komisijai argumentētu iebildumu attiecībā uz likumprojektā “Pašvaldību likums” plānoto regulējumu par iestāžu vakanču konkursiem.
LIVA akcentē, ka likumprojekta 20.pantā ir vai nu jāsašaurina termina “administrācija” tvērums no tā izslēdzot pašvaldības iestādes vai arī 5.daļā jāizdara izņēmums, konkursus nerīkojot izglītības iestādēs.
LIVA arī uzsver, ka komisijai būtu nākamajā likumprojekta izskatīšanas sēdē jāuzklausa iestāžu vadītāju argumenti.