LIVA neatbalsta jaunā mērķdotācijas pārdales izmaiņas (modeli)

Lai gan konstruktīvas pārmaiņas un procesu uzlabojumi vienmēr ir bijis LIVA prioritāte, IZM piedāvātās izmaiņas dotācijas sadalē iestāžu vadītāji nevar atbalstīt. LIVA ir iesniegusi iebildumus un uzsver, ka būtiskākās problēmas ir:

1. Atšķirīgie koef. Rīgai un citām lielajām pilsētām
2. Direktoru atalgojuma aprēķina apjoms.
3. Administrācijas un atbalsta personāla iekšējās kvotas.
4. LIVA nav redzējusi konkrētus skolu un pašvaldību līmeņa aprēķinus, lai salīdzinātu tos ar esošo finansējumu.
5. Papildfinansējuma samazinājums valsts ģimnāzijām.
6. Uzsveram, ka jāturpina diskusija par ziņojumā ietvertajām detaļām.