LIVA kopā ar nozares pārstāvjiem panāk izmaiņas valsts pārbaudījumu organizācijā

Pēc plašām nozares diskusijām un LIVA Valdes intensīvu argumentēto komunikāciju ar politikas plānotājiem, šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdes laikā IZM un VISC pārstāvji piekrita vairākām izmaiņām sākotnēji plānotajā valsts pārbaudījumu norises scenārijā. Šogad 9.klašu absolventiem nebūs jākārto eksāmeni un valsts valodas centralizētais eksāmens būs brīvas izvēles eksāmens. Vispārējās vidējās izglītības centralizētie eksāmeni plānoti trīs obligātajos priekšmetos un pārējie pārbaudījumi ir brīva skolēna izvēle. Plānots, ka jau 30.04. valdība lems par minētā normatīvo regulējumu un VISC gatavos sīkākas vadlīnijas pašai pārbaudījumu norisei. Plānots, ka CE sertifikātus skolēni saņems 24.jūlijā. LIVA izsaka pateicību par atbalstu visiem sociāajiem partneriem un kolēģiem minētā jautājumu virzībā!

Ar LIVA izvērstiem argumentiem var iepazīties sadaļā “dokumenti”.