LIVA konference (biedru kopsapulce).

Saskaņā ar LIVA 2019. gada 27. februāra Valdes sēdes prot. (Nr.2 3.§) lēmumu šā gada 24. aprīlī plkst. 11:00 Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā, Burtnieku ielā 34 notiks LIVA konference (biedru kopsapulce).

Konferences ietvaros plānoti būtiski lēmumi attiecībā uz turpmākajiem LIVA organizatoriskiem un stratēģiskiem jautājumiem, Valdes un prezidenta darba pārskats, kā arī dažādas nozares aktualitātes un iedvesmojošas lekcijas. Precīza darba kārtība būs pieejama līdz šā gada 12. aprīlim.