LIVA konference 2019. (biedru kopsapulce).

24. aprīlī, plkst. 11:00, Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā, Burtnieku ielā 34.

10:30 – 11:00 Reģistrācija
11:00 – 11:15 Konferences atklāšana, viesu apsveikumi
11:15 – 11:45 “Mazo uzvaru spēks” – Inese Zlaugotne, Biedrības “Domāts-darīts” valdes priekšsēdētāja, Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” vadītāja
11:45 – 12:15 Paradigmas maiņa izglītība 21.gs – Edgars Čerkovskis
Pārtraukums (15 min)
12:30 – 13:00 “Izmaiņas skolas darba organizācijā, ieviešot jauno mācību pieeju un saturu” – Igors Grigorjevs, Ogres 1.vidusskolas direktors
13:00 – 13:30 Skolu tīkla optimizācija – Kuldīgas novada pieredze
13:30 – 14:00 Skolu tīkla optimizācija – Jelgavas pilsētas pieredze
Pārtraukums (30 min)
14:30 – 14:45 LIVA prezidenta ziņojums
14:45 – 15:00 Revīzijas komisijas ziņojums
15:00 – 15:15 Jauno statūtu apstiprināšana, debates
15:15 – 15:30 LIVA Valdes locekļu vēlēšanas
15:30 – 15:45 Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
15:45 – 16:00 LIVA konferences rezolūcija par plānoto pedagogu streiku