LIVA atgādina pašvaldībām par mērķdotācijas ekonomiju un iestāžu vadītājiem

Latvijas izglītības vadītāju asociācija (turpmāk – LIVA) uzsver, ka mācību procesa plānošana, organizēšana, komunikācija un kontrole šajos ļoti izaicinājumiem bagātajos laikos balstās tieši uz iestāžu vadītāju un viņu komandu pleciem. Īpaši jāuzsver arī valdības noteiktās drošās skolas pārvaldības autonomija, kas izteikti noteikta tieši vadītājiem. Tomēr atšķirībā no pedagogiem (skolotājiem) izglītības iestāžu vadītāji dažādu politisku un administratīvu apsvērumu dēļ netiek materiāli stimulēti/novērtēti. Tam iemesli meklējami ir gan nacionālās gan lokālpolitikas īpatnībās, ko LIVA plāno risināt jaunā pedagogu finansējuma pārvaldības modeļa ietvaros.

LIVA ir nosūtījusi vēstuli visām pašvaldībām ar atgādinājumu par to, ka arī izglītības iestāžu vadītājiem (izņemot rektorus) var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta (mērķdotācijas) līdzekļus.