Latvijas izglītības vadītāju asociācija

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
Facebook: ArodbiedribaLIVA

Tel.: +371 296 258 72
E-pasts: liva@livao.lv

Reģ. nr.: 40008059140
Banka: AS «SEB banka»
Konta nr.: LV37 UNLA 0002 0494 6978 0

Latvijas izglītības vadītāju asociācija

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
Facebook: ArodbiedribaLIVA

Tel.: +371 296 258 72
E-pasts: liva@livao.lv

Reģ. nr.: 40008059140
Banka: AS «SEB banka»
Konta nr.: LV37 UNLA 0002 0494 6978 0