IZM tomēr neieklausās skolu vadītāju priekšlikumos

Šā gada 16.jūnija MK sēdē tiks virzīti apstiprināšanai virkne nozīmīgu grozījumu pedagogu mērķdotācijas un pedagogu darba samaksas sistēmā. Lai gan LIVA un citi sociālie partneri iesniedza vairākus argumentētus priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz plānotajām izmaiņām, diemžēl gandrīz neviens no tiem nesasniedza politikas veidotāja dzirdīgās ausis. Arī pēc vairāku stundu intensīvas klātienes saskaņošanas sanāksmes LIVA neizdevās radīt izpratni par nepieciešamajām izmaiņām lielākai skolu vadītāja autonomijai attiecībā uz dotācijas proporcijām – vadība/pedagogi. Arī argumentētais priekšlikums palielināt skolu administrācijai papildus iespējamo tarificēto mācību stundu skaitu neguva atbalstu.

Protams, grozījumu paketē ir arī vairākas pozitīvas iezīmes:

beidzot jauns deleģējums pašvaldību piemaksām direktoriem (līdz 40%),

VĢ dotācijas kopējais palielinājums

solidārais direktora minimālās likmes palielinājums par 5,3%,

padziļināto mācību priekšmetu koeficientu saglabāšana līdz 2023.g.

u.c.

Sīkāk ar šiem un pārējiem gaidāmajiem grozījumiem var iepazīties MK 16.06.20. sēdes darba kārtībā sadaļā II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B).