Pamatdokumenti

17.10.2019.    LIVA Statūti

05.04.2017.  Revīzijas komisijas reglaments

06.03.2019.  Iesniegums par iestāšanos

 


2021. gads

06.01. Par atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem

29.03. LIVA darbības pārskats un prezidenta ziņojums 2020

 


2020. gads

24.04.  Par valsts pārbaudes darbu organizāciju 2019./2020.m.g. noslēgumā

17.03.    Par ierobežojumiem izglītības nozarē ārkārtējās situācijas ietvaros

06.03.  Par diskusiju “Centralizēto eksāmenu daudzi mērķi – izglītojamo uzņemšana pamatstudijās”

18.02.   Atzinums – Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā

10.02.   Par LIVA deleģētā pārstāvja maiņu darbam Augstākās izglītības padomē

01.02.   LIVA darbības pārskats un prezidenta ziņojums 2019

 


2019. gads

19.12.    Par maģistra studiju programmas “Anglistika” izstrādi 

27.09.   Par valsts budžeta plānošanu  un pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku

21.06.   Atzinums – Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un programmu paraugiem

29.05.   Atzinums – Ministru kabineta noteikumu projektiem Nr.445. un Nr.447.

14.03.   Par mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

14.03.   Par valsts pārbaudes darbu rezultātu publiskošanu

05.03.   Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku

21.02.   Par valdības deklarācijas rīcības plāna projektu

18.02.   Atzinums – Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā

28.01.   Atzinums – Grozījumi Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

 


Revīzijas informācija

2019.gada revīzijas ziņojums

2018.gada revīzijas ziņojums

2017.gada revīzijas ziņojums