Darba samaksas problemātika vispārējās izglītības sektorā.

Turpinot aktualizēt darba samaksas problemātiku vispārējās izglītības sektorā, LIVA norāda uz katastrofālo situāciju tieši skolu vadībā. Saskaņā ar tarifikācijas datiem, 30% (aptuveni 200) vispārizglītojošo skolu ir nepilna direktora darba slodze vai vispār direktors nav tarificēts. Līdzīga situācija ir vērojama arī direktoru vietnieku segmentā, kur 50% skolu direktoram vispār nav vietnieka vai arī ir iespējas tarificēt tikai līdz 1 darba slodzei.

Šādā situācijā skolā nevar notikt kvalitatīva pārmaiņu vadība, īpaši attiecinot to uz jaunā satura ieviešanu. Arī šis jautājums ir cieši saistīts ar esošo skolu tīklu un lokālo pašvaldību politiku. Diemžēl nav precīzu datu par to cik lielā mērā un kur pašvaldības dotē vadības komandas darbu, bet par minētās situācijas risinājumiem LIVA plāno diskutēt ar IZM.