24. aprīlī, plkst. 11:00, Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā, Burtnieku ielā 34. 10:30 – 11:00 Reģistrācija 11:00 – 11:15 Konferences atklāšana, viesu apsveikumi 11:15 – 11:45 “Mazo uzvaru spēks” – Inese Zlaugotne, Biedrības “Domāts-darīts” valdes priekšsēdētāja, Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” vadītāja 11:45 – 12:15 Paradigmas maiņa izglītība 21.gs – Edgars Čerkovskis Pārtraukums (15 min) 12:30 – 13:00 "Izmaiņas skolas darba organizācijā, ieviešot jauno mācību pieeju un saturu" - Igors Grigorjevs, Ogres 1.vidusskolas direktors 13:00 – 13:30 Skolu...

Turpinot aktualizēt darba samaksas problemātiku vispārējās izglītības sektorā, LIVA norāda uz katastrofālo situāciju tieši skolu vadībā. Saskaņā ar tarifikācijas datiem, 30% (aptuveni 200) vispārizglītojošo skolu ir nepilna direktora darba slodze vai vispār direktors nav tarificēts. Līdzīga situācija ir vērojama arī direktoru vietnieku segmentā, kur 50% skolu direktoram vispār nav vietnieka vai arī ir iespējas tarificēt tikai līdz 1 darba slodzei. Šādā situācijā skolā nevar notikt kvalitatīva pārmaiņu vadība, īpaši attiecinot to...

Saskaņā ar LIVA 2019. gada 27. februāra Valdes sēdes prot. (Nr.2 3.§) lēmumu šā gada 24. aprīlī plkst. 11:00 Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā, Burtnieku ielā 34 notiks LIVA konference (biedru kopsapulce). Konferences ietvaros plānoti būtiski lēmumi attiecībā uz turpmākajiem LIVA organizatoriskiem un stratēģiskiem jautājumiem, Valdes un prezidenta darba pārskats, kā arī dažādas nozares aktualitātes un iedvesmojošas lekcijas. Precīza darba kārtība būs pieejama līdz šā gada 12. aprīlim....

Lai gan šodien valdība atbalstīja 2019. gada budžeta projektu, LIVA arī ir lūgusi politiķus un ministrijas respektēt normatīvajos aktos noteiktos pedagogu algu pieauguma plānus. Līdzās tam, LIVA uzsver arī neapmierinošo situāciju skolās, kurās nav iespējams apmaksāt pilnu direktora un viena vietnieka slodzi. Budžeta likumprojektu un pavadošos normatīvos aktus vēl skatīs Saeimas komisijās un LIVA kopā ar sociālajiem partneriem turpinās uzturēt minēto pozīciju....