Ņemot vērā saspringto mācību gada sākumu un virkni nopietnu izaicinājumu, lai organizētu jaukta tipa mācību organizācijas modeļus, LIVA aicina skolu direktorus izvērtēt iespēju gaidāmā rudens skolēnu brīvlaikā atslogot vadību un pedagogus. LIVA aicina pārskatīt plānotās profesionālās pilnveides aktivitātes un dažādas administratīvas darbības, lai vairāk iedotu laiku kolēģiem fiziski un garīgi atjaunoties, plānot nākamā cēliena darbus....

Šodien, 21.jūlijā LIVA Valde tikās ar visiem resora vadošajiem speciālistiem, lai kopā ar ministri pārrunāti būtiskākos izglītības darba organizācijas jautājumus. Tikšanās laikā tika diskutēts un meklēti risinājumu šādām tēmām: 1. Izglītības programmu (t.sk. ar paaugstinātajiem sasniegumiem) licencēšana. 2. Summatīvās vērtēšanas piemērošana un semestra starpvērtējumi jaunā standarta kontekstā (t.sk. paralēli tiks īstenoti vairāki standarti ar dažādām vērtēšanas pieejām). 3. Vispārējās vidējās izglītības programmu trūkums un tā ietekme uz jaunā mācību gada darbības plānošanu. Šajā...

Šā gada 16.jūnija MK sēdē tiks virzīti apstiprināšanai virkne nozīmīgu grozījumu pedagogu mērķdotācijas un pedagogu darba samaksas sistēmā. Lai gan LIVA un citi sociālie partneri iesniedza vairākus argumentētus priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz plānotajām izmaiņām, diemžēl gandrīz neviens no tiem nesasniedza politikas veidotāja dzirdīgās ausis. Arī pēc vairāku stundu intensīvas klātienes saskaņošanas sanāksmes LIVA neizdevās radīt izpratni par nepieciešamajām izmaiņām lielākai skolu vadītāja autonomijai attiecībā uz dotācijas proporcijām - vadība/pedagogi....

Saskaņā ar Saeimas 2020.gada 7.maija lēmumu turpmāk LIVA pārstāvniecību AIP nodrošinās Rīgas 40.vidusskolas direktore, LIVA Valdes locekle Jeļena Vediščeva. LIVA arī saka lielu paldies iepriekšējam AIP pārstāvim Aivaram Mednim par ilggadējo darbu un skolu interešu pārstāvniecību izaicinājumiem bagātajā augstskolu politikā....