LIVA Valde 29.augustā plkst.17.00 attālināti organizētā sēdē lems par atbildes sagatavošanu un organizācijas nostāju gaidāmā pedagogu streika jautājumā. Darba kārtībā: Atbildes sagatavošana LIZDA Jauno biedru uzņemšana ...

LIVA publicē kopīgi izstrādāto vakanču mazināšanas plānu, ko kopā ar IZM, partneriem sakārtojām ļoti konstruktīvā un skaidrā formā. Apņemšanās un skaidrība bija, bet neredzam nekādu normatīvo un administratīvo kustību šo risinājumu virzienā. Vakanču mazināšanas plāns Saimes atbildības komisijas sēdes materiāli LIVA atkārtoti aicina atbildīgās puses - IZM, augstskolas, iestādes aktīvāk rīkoties. Skolu vadītāji sev uzticētos uzdevumus jau pilda ar uzviju....

LIVA virza nopietnu pieteikumu, lai beidzot izbeigtu skolu direktoru un skolotāju nebeidzamo cīņu ar agresoriem. Paldies IKVD kolēģiem par juridisko atbalstu! Ir panākts politisks atbalsts un tuvākajā laikā kopā ar pārējiem šīs problemātikas risinājumiem skatīs atbildīgā Saeimas komisija.LIVA iniciētie grozījumi Izglītības likumāIzteikt 17.panta trešās daļas 18.punktu šādā redakcijā“18) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā, kā arī sadarbībā ar pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu nodrošina atbalsta pasākumus bērnam, kuram izglītības...

Šodien LIVA iesniedza Saeimas atbildīgajai komisijai argumentētu iebildumu attiecībā uz likumprojektā "Pašvaldību likums" plānoto regulējumu par iestāžu vakanču konkursiem.LIVA akcentē, ka likumprojekta 20.pantā ir vai nu jāsašaurina termina "administrācija" tvērums no tā izslēdzot pašvaldības iestādes vai arī 5.daļā jāizdara izņēmums, konkursus nerīkojot izglītības iestādēs.LIVA arī uzsver, ka komisijai būtu nākamajā likumprojekta izskatīšanas sēdē jāuzklausa iestāžu vadītāju argumenti. ...