Pedagogu trūkuma un direktoru atbildības jautājums ir sasniedzis ļoti augstu prioritāti LIVA darba kārtībā un esošie izaicinājumi tika apspriesti kopīgā sanāksmē, lai meklētu konstruktīvus risinājumus. Šodien sanāksmē piedalījās Valde, IZM pārstāvji, IKVD pārstāvji, ministre A.Muižniece un Iespējamās misijas vadības komanda. Tikšanās laikā tika panāktas ļoti būtiskas vienošanās par pašvaldības lomas stiprināšanu tieši cilvēkresursu piesaistē un konkrēti soļi kā izglītība sistēmā varētu palielināt Iespējamās misijas absolventu skaitu. Par abiem jautājumiem LIVA Valde...

Raidījumā Spried ar Delfi R.Kalvāns kopā ar bērnu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu pārrunāja šī mācību gada pārdzīvojumus, izaicinājumus un būtiskākās atziņas, akcentējot gan grūtības ģimenēs, gan neizsīkstošo skolu vadības komandu radošumu, lai pielāgotos nepārtrauktām pārmaiņām.Spried ar Delfi video ieraksts (abonementiem) ...

Šā gada 15.aprīlī plkst. 13:00 tiek organizēta attālinātā Valdes sēde. Darba kārtībā:1.Attālinātais mācību darbs - jaunais regulējums2.Mācību gada noslēgums3.Jaunais pedagogu darba samaksas modelis4.Biedru kopsapulces plānošana5.Nākamā Valdes sēdes norise ...

LIVA sadarbībā ar Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” aicina atjaunot mūsu pedagogu resursus. Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” ir organizācija, kas veido programmas un realizē apmācības sociāli emocionālo prasmju attīstībai izglītības jomā.  Balstoties gan uz pēdējā laika pētījumiem par pedagogu izdegšanu un labizjūtu, gan novērojumiem 2020. un 2021.gadā vadot apmācības pedagogiem “Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”, secinām, ka izglītības sistēma piedzīvo līdzīgu cilvēkresursu krīzi...

Diskusijās ar sociālajiem partneriem, Saeimas atbildīgo komisiju un Izglītības zinātnes ministriju LIVA ir vienojusies par atbalstu konstruktīvam un skaidram darba plānojumam, lai atbilstoši reālajai situācijai varētu veiksmīgi noslēgt šo mācību gadu: Saglabājam pavasara skolēnu brīvlaiku visām klasēm (t.sk arī 1.-6.). Neveicam izmaiņas mācību gada struktūrā un vispārējā izglītība mācības noslēdz 31.maijā (arī turpinot mācīties attālināti). Šā gada 9.klases kārto monitoringa darbus aprīlī, bet mācības noslēdz kopā ar visiem 31.maijā. Jaunais...