Atjaunojam mūsu pedagogu resursus

LIVA sadarbībā ar Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” aicina atjaunot mūsu pedagogu resursus.
Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” ir organizācija, kas veido programmas un realizē apmācības sociāli emocionālo prasmju attīstībai izglītības jomā. 
Balstoties gan uz pēdējā laika pētījumiem par pedagogu izdegšanu un labizjūtu, gan novērojumiem 2020. un 2021.gadā vadot apmācības pedagogiem “Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”, secinām, ka izglītības sistēma piedzīvo līdzīgu cilvēkresursu krīzi kā medicīnas sfērā strādājošie. Pedagogi atzīst, ka jūtas izsmelti, bieži min, ka izjūt neziņu un bažas par nākotni un motivācijas trūkumu strādāt un pat plait profesijā.  Atsaucoties uz sarežģīto situāciju, kas radusies kā sekas COVID -19 pandēmijai, esam izstrādājuši atbalsta programmas pedagogu iekšējo resursu stiprināšanai un atbalstam.
Informatīvais materiāls un izmaksas: Iekšējie resursi