Latvijas izglītības vadītāju asociācija (turpmāk – LIVA) uzsver, ka mācību procesa plānošana, organizēšana, komunikācija un kontrole šajos ļoti izaicinājumiem bagātajos laikos balstās tieši uz iestāžu vadītāju un viņu komandu pleciem. Īpaši jāuzsver arī valdības noteiktās drošās skolas pārvaldības autonomija, kas izteikti noteikta tieši vadītājiem. Tomēr atšķirībā no pedagogiem (skolotājiem) izglītības iestāžu vadītāji dažādu politisku un administratīvu apsvērumu dēļ netiek materiāli stimulēti/novērtēti. Tam iemesli meklējami ir gan nacionālās gan lokālpolitikas īpatnībās,...

Pedagogu trūkuma un direktoru atbildības jautājums ir sasniedzis ļoti augstu prioritāti LIVA darba kārtībā un esošie izaicinājumi tika apspriesti kopīgā sanāksmē, lai meklētu konstruktīvus risinājumus. Šodien sanāksmē piedalījās Valde, IZM pārstāvji, IKVD pārstāvji, ministre A.Muižniece un Iespējamās misijas vadības komanda. Tikšanās laikā tika panāktas ļoti būtiskas vienošanās par pašvaldības lomas stiprināšanu tieši cilvēkresursu piesaistē un konkrēti soļi kā izglītība sistēmā varētu palielināt Iespējamās misijas absolventu skaitu. Par abiem jautājumiem LIVA Valde...

Raidījumā Spried ar Delfi R.Kalvāns kopā ar bērnu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu pārrunāja šī mācību gada pārdzīvojumus, izaicinājumus un būtiskākās atziņas, akcentējot gan grūtības ģimenēs, gan neizsīkstošo skolu vadības komandu radošumu, lai pielāgotos nepārtrauktām pārmaiņām.Spried ar Delfi video ieraksts (abonementiem) ...

Šā gada 15.aprīlī plkst. 13:00 tiek organizēta attālinātā Valdes sēde. Darba kārtībā:1.Attālinātais mācību darbs - jaunais regulējums2.Mācību gada noslēgums3.Jaunais pedagogu darba samaksas modelis4.Biedru kopsapulces plānošana5.Nākamā Valdes sēdes norise ...

LIVA sadarbībā ar Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” aicina atjaunot mūsu pedagogu resursus. Zinātnes un mācību centru “CILVĒKS UN VISUMS” ir organizācija, kas veido programmas un realizē apmācības sociāli emocionālo prasmju attīstībai izglītības jomā.  Balstoties gan uz pēdējā laika pētījumiem par pedagogu izdegšanu un labizjūtu, gan novērojumiem 2020. un 2021.gadā vadot apmācības pedagogiem “Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”, secinām, ka izglītības sistēma piedzīvo līdzīgu cilvēkresursu krīzi...