Thursday: 14. November 2019

 Liva facebook

 

We have 38 guests and no members online

19.01.2017. LIVA pārstāvji R. Kalvāns, A. Neilande un A. Mednis tikās ar IZM Izglītības departamenta vadību

 

19.01.2017. LIVA pārstāvji R. Kalvāns, A. Neilande un A. Mednis tikās ar IZM Izglītības departamenta vadību, lai pārrunātu LIVA priekšlikumus pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidē, kas izklāstīti LIVA 2016.gada 15.novembra  IZM adresētajā atzinumā par jauno pedagogu darba samaksas modeli.

Sarunu laikā tika panākta vienošanās diskusiju turpināt un organizēt vēl vienu LIVA un IZM pārstāvju tikšanos februāra mēnesī.

 

 

18.01.2017. Paplašinātā valdes sēde

 

Rīgā 2017. gada 18.janvārī, plkst. 11.00, notiks LIVA paplašinātā valdes sēde!
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas aktu zālē
(Vidzemes šosejā 34, Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137)

 

Darba kārtība: 

10:30 - 10:55    Reģistrēšanās.

10:55 - 11:00    Paplašinātās valdes sēdes atklāšana.

11:00 - 12:00    Diskusija ar IZM ministra biroja vadītāju Andi Geižānu par
                            “Aktualitātes izglītībā 2017.gadā.”

12:00 - 13:00    Diskusija ar IKVD Uzraudzības departamenta direktoru Juri Zīvartu
                            un viņa vietnieku Maksimu Platonovu par “Lojalitātes grozījumi”  Izglītības
                            likumā, to ievērošana un uzraudzības kārtība.

13:00 - 14:00   Diskusija ar VISC vadītāju Guntaru Catlaku par
                           “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes un ieviešanas gaita”.

14:00 - 14:30   Atskaite par iepriekšējā periodā paveikto.
                           LIVA darbības virzieni 2017.gadā, konference 05.04.2017.
                           Ilze Kalniņa, Aija Melle.


14:30 - 15:30  LIVA valdes sēde (pavasara konferences tēma, diskusijas dalībnieki,
                          biedru naudas u.c.)
                          Paplašinātās valdes sēdes dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar skolu un
                         dalīties pieredzē ar skolas administrācijas pārstāvjiem.

 


Par savu dalību paplašinātā valdes sēdē lūgums paziņot līdz 16.01.2017.
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

09.01.2017. RPIVA vadība atsakās tikties ar IZM, lai runātu par augstskolas reorganizāciju

 

1 rpiva b

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) pārstāvji nolēmuši neierasties uz pirmdien plānoto tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistiem, lai pārrunātu augstskolas reorganizāciju.

 

Kā šodien augstskolas sasauktajā preses konferencē norādīja RPIVA rektore Daina Voita, saskaņā ar likumu, lēmumu par augstskolu reorganizāciju pieņem Ministru kabinets (MK) pēc ministra ierosinājuma. Rektore uzskata, ka tas nav noticis un likumdošanas vara tiek ignorēta, līdz ar to augstskolas pārstāvji šodien ar IZM netiksies.

 

Arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga un Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidente Ilze Kalniņa pauda izbrīnu par ministrijas ieceri šādi reorganizēt augstskolu un norādīja, ka pati iecere nav izdiskutēta ar profesionāļiem.

 

Jau ziņots, ka IZM ir pieņēmusi lēmumu ar 2017.gada augustu reorganizēt RPIVA, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU). Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

1 rpiva c

IZM skaidroja, ka augstākās izglītības iestāžu konsolidācija pašlaik ir Eiropā aktuāla prakse. Tās mērķis ir panākt efektīvu ierobežoto resursu izmantošanu, paaugstināt studiju un zinātniskās pētniecības kvalitāti un veicināt augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju. Pedagoģijas jomā Latvijā patlaban ir vērojama liela sadrumstalotība, turklāt ik gadu tiek sagatavots salīdzinoši liels pedagogu skaits (vairāk nekā 1000), taču darbu skolā sāk un turpina tikai neliela daļa no viņiem, proti, 200-400 personas gadā.

 

Līdz ar to IZM ieskatā ir jāveic nepieciešamo speciālistu sagatavošanas līdzsvarošana. Pedagoģijas studijas ir jākoncentrē tādās augstākās izglītības iestādēs, kas spēj nodrošināt augsta līmeņa zinātnisko bāzi, akadēmisko personālu un infrastruktūru visu mācību priekšmetu skolotāju studijām, pārliecināti IZM.

 

Raksta turpinājumu lasīt šeit

 

 

06.01.2017. Latvijas izglītības vadītāju asociācija: pārmetumi RPIVA nav objektīvi

 

Informāciju sagatavoja Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valde

 

Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) uzskata, ka publiskajā telpā izskanējušie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārmetumi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai (RPIVA) nav objektīvi un aicina ministriju atteikties no sasteigtās un speciālistu vidū neizdiskutētās ieceres par RPIVA likvidēšanu, pievienojot to Latvijas Universitātei.

Ir radies iespaids, ka  tā vietā, lai izstrādātu mērķtiecīgu un sistēmisku piedāvājumu, kā sakārtot Latvijas augstākās izglītības nozari, kā veicināt augstskolu stratēģisko specializāciju, IZM bez diskusijas ir ķērusies pie vienas augstskolas reputācijas graušanas. Publiskajā telpā ir izskanējuši vairāki RPIVA adresēti pārmetumi, piemēram, par zemo studiju procesa kvalitāti, par ko mums ir tieši pretējs viedoklis.

Pēc LIVA domām, gluži pretēji ministrijas viedoklim, RPIVA ir viena no retajām Latvijas augstskolām, kas mērķtiecīgi investējusi augstāko iespējamo kvalitātes standartu sasniegšanā. “Ir grūti iedomāties Latvijas pirmsskolas un sākumskolas pedagogu augstā profesionālās izglītības līmeņa saglabāšanu bez RPIVA ieguldījuma šajā darbā. Citām pedagoģijas augstskolām drīzāk vajadzētu ņemt piemēru no RPIVA, kas vienīgā šajā nozarē ir sertificējusies pēc Izcilības standarta.

 

Raksta turpinājumu lasīt šeit

 

 

06.01.2017 LIVA: Radies iespaids, ka ministrija ķērusies pie RPIVA reputācijas graušanas

 

Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) atteikties no sasteigtās un speciālistu vidū neizdiskutētās ieceres par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidēšanu, pievienojot to Latvijas Universitātei (LU).

LIVA valde informēja, ka asociācija uzskata, ka publiskajā telpā izskanējušie IZM pārmetumi RPIVA nav objektīvi, tāpēc aicina ministriju atteikties no ieceres par RPIVA likvidēšanu.

 

Raksta turpinājumu lasīt šeit