Svētdiena: 18. Augusts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 68 viesi un nav reģistrētu lietotāju

10.02.2017. laikraksts „Izglītība un Kultūra” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu „Lielvārds” organizēja diskusiju , kurā piedalijās LIVA biedrs

 

Laikraksts „Izglītība un Kultūra” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu „Lielvārds” 10. februārī organizēja diskusiju „Ko, kas un kā mācīs skolēniem Latvijas skolās, sākot ar 2018./2019. mācību gadu?” Diskusijā piedalījās IKVD, LPS, LIZDA, augstskolas, pirmskolas, vecāku un Iespējamās misijas pārstāvji. Diskusijā LIVA  pārstāvēja Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.

 

Lai gan diskusijas mērķis bija precīzāk izzināt VISC vadītā projekta nianses, diskusijā ievērojamākā daļa bija tieši jautājumi, kas saistīti ar izglītības politikas un IZM Izglītības departamenta kompetenci. Lai gan LIVA pauda skaidru atbalstu projekta virzībai un būtībai, iestāžu vadītājiem vēl aizvien nav nekādas informācijas par būtiskiem strukturāliem reformu jautājumiem saistībā ar projekta ieviešanas gaitu. Kā piemēram, plānotais eksaminācijas sistēmas ietvars, mācību priekšmetu komplekti, profesionālās pilnveides organizācija, skolas gaitu uzsākšanas obligātais vecums u.c. būtiski sistēmas jautājumi, uz kuriem atbildes tā arī netika rastas. 

 

 

31.01.2017. Pārmaiņu vadība varētu būt labāka

 

Izglītības jomā notiek lielas reformas. Vai skolu vadītāji par tām informēti, tās atbalsta, kaut kādā veidā iesaistījušies apspriešanā?

 

Reformu patiešām ir gana daudz. Tajā skaitā par valsts ģimnāziju pārņemšanu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pakļautībā, par mācību uzsākšanu no sešu gadu vecuma, mācību gada pagarināšanu, skolotāju, pedagogu kvalifikācijas pakāpēm utt. Protams, tās visas jau šobrīd ir vairāk vai mazāk apspriestas vai nu ar mediju starpniecību, vai tiešsaistē, uzaicinot ministrijas pārstāvjus.

 

Plašus iebildumus raisa iecere skolā uzņemt no sešu gadu vecuma. Zinu, ka Francijā skaitās, ka bērns iet skolā jau no trīs gadu vecuma, kad zināšanas sāk apgūt caur rotaļām.

 

Pareizi teicāt, ka skaitās. Ir jāsaprot, tieši ko  nozīmē mācību uzsākšana no sešu gadu vecuma. Viena lieta, ja ar to saprotam, ka tas notiek bērnudārza vidē, kur prasmes tiek attīstītas pēc atšķirīgiem no skolas mācību principiem, bet tas prasa citu infrastruktūru, citus mācību metodiskos palīglīdzekļus, arī pedagogu cita veida domāšanu. Ja tas nozīmē vienkārši pārvest piecgadnieku uz skolu, mēs to noteikti neatbalstām. Taču, ja tas notiek pārdomāti, plānveidā, izskaidrojot, kurā vecuma periodā ko darīsim, ko mācīsim, kā pielietosim kompetenču pieejā balstīto modeli, kas būs mācību saturā, un, ja sabiedrība to saprastu, domāju, ka nebūtu pretrunu.

 

Ja jautā man kā mātei, ne tikai kā amatpersonai, uzskatu, ka mums nevis jāsteidzina bērna ātrāka dabūšana skolā, bet gan jāsaprot, kādas kompetences, prasmes, rakstura iezīmes attīstām visa mācību perioda gaitā, lai jaunais cilvēks, nonācis 9. klasē, saprot, ko vēlas tālāk darīt.

 

 

Raksta turpinājumu lasīt portālā Diena.lv

 

 

19.01.2017. LIVA pārstāvji R. Kalvāns, A. Neilande un A. Mednis tikās ar IZM Izglītības departamenta vadību

 

19.01.2017. LIVA pārstāvji R. Kalvāns, A. Neilande un A. Mednis tikās ar IZM Izglītības departamenta vadību, lai pārrunātu LIVA priekšlikumus pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidē, kas izklāstīti LIVA 2016.gada 15.novembra  IZM adresētajā atzinumā par jauno pedagogu darba samaksas modeli.

Sarunu laikā tika panākta vienošanās diskusiju turpināt un organizēt vēl vienu LIVA un IZM pārstāvju tikšanos februāra mēnesī.

 

 

18.01.2017. Paplašinātā valdes sēde

 

Rīgā 2017. gada 18.janvārī, plkst. 11.00, notiks LIVA paplašinātā valdes sēde!
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas aktu zālē
(Vidzemes šosejā 34, Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137)

 

Darba kārtība: 

10:30 - 10:55    Reģistrēšanās.

10:55 - 11:00    Paplašinātās valdes sēdes atklāšana.

11:00 - 12:00    Diskusija ar IZM ministra biroja vadītāju Andi Geižānu par
                            “Aktualitātes izglītībā 2017.gadā.”

12:00 - 13:00    Diskusija ar IKVD Uzraudzības departamenta direktoru Juri Zīvartu
                            un viņa vietnieku Maksimu Platonovu par “Lojalitātes grozījumi”  Izglītības
                            likumā, to ievērošana un uzraudzības kārtība.

13:00 - 14:00   Diskusija ar VISC vadītāju Guntaru Catlaku par
                           “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes un ieviešanas gaita”.

14:00 - 14:30   Atskaite par iepriekšējā periodā paveikto.
                           LIVA darbības virzieni 2017.gadā, konference 05.04.2017.
                           Ilze Kalniņa, Aija Melle.


14:30 - 15:30  LIVA valdes sēde (pavasara konferences tēma, diskusijas dalībnieki,
                          biedru naudas u.c.)
                          Paplašinātās valdes sēdes dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar skolu un
                         dalīties pieredzē ar skolas administrācijas pārstāvjiem.

 


Par savu dalību paplašinātā valdes sēdē lūgums paziņot līdz 16.01.2017.
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

09.01.2017. RPIVA vadība atsakās tikties ar IZM, lai runātu par augstskolas reorganizāciju

 

1 rpiva b

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) pārstāvji nolēmuši neierasties uz pirmdien plānoto tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistiem, lai pārrunātu augstskolas reorganizāciju.

 

Kā šodien augstskolas sasauktajā preses konferencē norādīja RPIVA rektore Daina Voita, saskaņā ar likumu, lēmumu par augstskolu reorganizāciju pieņem Ministru kabinets (MK) pēc ministra ierosinājuma. Rektore uzskata, ka tas nav noticis un likumdošanas vara tiek ignorēta, līdz ar to augstskolas pārstāvji šodien ar IZM netiksies.

 

Arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga un Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidente Ilze Kalniņa pauda izbrīnu par ministrijas ieceri šādi reorganizēt augstskolu un norādīja, ka pati iecere nav izdiskutēta ar profesionāļiem.

 

Jau ziņots, ka IZM ir pieņēmusi lēmumu ar 2017.gada augustu reorganizēt RPIVA, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU). Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

1 rpiva c

IZM skaidroja, ka augstākās izglītības iestāžu konsolidācija pašlaik ir Eiropā aktuāla prakse. Tās mērķis ir panākt efektīvu ierobežoto resursu izmantošanu, paaugstināt studiju un zinātniskās pētniecības kvalitāti un veicināt augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju. Pedagoģijas jomā Latvijā patlaban ir vērojama liela sadrumstalotība, turklāt ik gadu tiek sagatavots salīdzinoši liels pedagogu skaits (vairāk nekā 1000), taču darbu skolā sāk un turpina tikai neliela daļa no viņiem, proti, 200-400 personas gadā.

 

Līdz ar to IZM ieskatā ir jāveic nepieciešamo speciālistu sagatavošanas līdzsvarošana. Pedagoģijas studijas ir jākoncentrē tādās augstākās izglītības iestādēs, kas spēj nodrošināt augsta līmeņa zinātnisko bāzi, akadēmisko personālu un infrastruktūru visu mācību priekšmetu skolotāju studijām, pārliecināti IZM.

 

Raksta turpinājumu lasīt šeit