Saturday: 19. October 2019

 Liva facebook

 

We have 173 guests and no members online

01.03.2017. LIVA viceprezidente Aija Melle piedalījās Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēdē

 

Trešdien, 1.martā Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēdē piedalīsies LIVA viceprezidente Aija Melle

 

 

16.02.2017. LIVA valdes loceklis Edgars Grīnis piedalījās saskaņošanas sanāksmē

 

LIVA valdes loceklis Edgars Grīnis Piedalījās informatīvā ziņojuma "Par pedagogu, kuri vecumā no 60 līdz 63 gadiem skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas mehānismu un grafiku” saskaņošanas sanāksmē.

 

LIVA izteiktie iebildumi tika analizēti un izskaidroti, panākot visu iesaistīto pušu vienošanos. Sociālā atbalsta sistēma attieksies tikai uz vispārējās izglītības pedagogiem, jo profesionālajā izglītībā skolu tīkla sakārtošana pamatā ir pabeigta un turpmākajos gados pēkšņa profesionālās izglītības iestāžu likvidēšana nav plānota. Sociālo atbalstu plānots sniegt pedagogiem, kuru darba stāžs ir vismaz 30 gadi, no tiem pēdējie 5 gadi nostrādāti vispārējās izglītības iestādē - tas saistīts ar iespēju pretendēt uz priekšlaicīgo pensionēšanos. Tā kā šāds atbalsts tiek sniegts pirmo reizi, ir ļoti grūti tikt skaidrībā par tā administrēšanu tā, lai neierobežotu iespējas pieteikties bezdarbnieka pabalstam un cita veida palīdzībai. Pēc šajā gadā pašvaldību plānotās skolu slēgšanas, šī sociālā atbalsta sistēma attieksies uz apmēram 60 pedagogiem.

 

Uzskatu, ka IZM pieliek visas pūles, lai šo atbalstu tiešām nodrošinātu, ja vien izdosies vienoties ar Labklājības ministriju par tā piešķiršanas kārtību.

 

 

22.02.2017. LIVA valdes sēde

 

2017. gada 22.februārī, plkst. 11.00, notiks LIVA valdes sēde!

Rīgas Juglas vidusskolā (Kvēles iela 64, Rīga)

 

Darba kartība:

  1. Atskaite par iepriekšējā periodā paveikto.
  2. LIVA darbības virzieni 2017.gadā.
  3. LIVA atskaišu pārvēlēšanu konference  05.04.2017. Rīgas Juglas vidusskolā. Darba kārtība un organizatoriski jautājumi.
  4. Jauno LIVA valdes locekļu pieteikumu izvērtēšana.
  5. Dažādi.

 

 

10.02.2017. laikraksts „Izglītība un Kultūra” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu „Lielvārds” organizēja diskusiju , kurā piedalijās LIVA biedrs

 

Laikraksts „Izglītība un Kultūra” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu „Lielvārds” 10. februārī organizēja diskusiju „Ko, kas un kā mācīs skolēniem Latvijas skolās, sākot ar 2018./2019. mācību gadu?” Diskusijā piedalījās IKVD, LPS, LIZDA, augstskolas, pirmskolas, vecāku un Iespējamās misijas pārstāvji. Diskusijā LIVA  pārstāvēja Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.

 

Lai gan diskusijas mērķis bija precīzāk izzināt VISC vadītā projekta nianses, diskusijā ievērojamākā daļa bija tieši jautājumi, kas saistīti ar izglītības politikas un IZM Izglītības departamenta kompetenci. Lai gan LIVA pauda skaidru atbalstu projekta virzībai un būtībai, iestāžu vadītājiem vēl aizvien nav nekādas informācijas par būtiskiem strukturāliem reformu jautājumiem saistībā ar projekta ieviešanas gaitu. Kā piemēram, plānotais eksaminācijas sistēmas ietvars, mācību priekšmetu komplekti, profesionālās pilnveides organizācija, skolas gaitu uzsākšanas obligātais vecums u.c. būtiski sistēmas jautājumi, uz kuriem atbildes tā arī netika rastas. 

 

 

31.01.2017. Pārmaiņu vadība varētu būt labāka

 

Izglītības jomā notiek lielas reformas. Vai skolu vadītāji par tām informēti, tās atbalsta, kaut kādā veidā iesaistījušies apspriešanā?

 

Reformu patiešām ir gana daudz. Tajā skaitā par valsts ģimnāziju pārņemšanu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pakļautībā, par mācību uzsākšanu no sešu gadu vecuma, mācību gada pagarināšanu, skolotāju, pedagogu kvalifikācijas pakāpēm utt. Protams, tās visas jau šobrīd ir vairāk vai mazāk apspriestas vai nu ar mediju starpniecību, vai tiešsaistē, uzaicinot ministrijas pārstāvjus.

 

Plašus iebildumus raisa iecere skolā uzņemt no sešu gadu vecuma. Zinu, ka Francijā skaitās, ka bērns iet skolā jau no trīs gadu vecuma, kad zināšanas sāk apgūt caur rotaļām.

 

Pareizi teicāt, ka skaitās. Ir jāsaprot, tieši ko  nozīmē mācību uzsākšana no sešu gadu vecuma. Viena lieta, ja ar to saprotam, ka tas notiek bērnudārza vidē, kur prasmes tiek attīstītas pēc atšķirīgiem no skolas mācību principiem, bet tas prasa citu infrastruktūru, citus mācību metodiskos palīglīdzekļus, arī pedagogu cita veida domāšanu. Ja tas nozīmē vienkārši pārvest piecgadnieku uz skolu, mēs to noteikti neatbalstām. Taču, ja tas notiek pārdomāti, plānveidā, izskaidrojot, kurā vecuma periodā ko darīsim, ko mācīsim, kā pielietosim kompetenču pieejā balstīto modeli, kas būs mācību saturā, un, ja sabiedrība to saprastu, domāju, ka nebūtu pretrunu.

 

Ja jautā man kā mātei, ne tikai kā amatpersonai, uzskatu, ka mums nevis jāsteidzina bērna ātrāka dabūšana skolā, bet gan jāsaprot, kādas kompetences, prasmes, rakstura iezīmes attīstām visa mācību perioda gaitā, lai jaunais cilvēks, nonācis 9. klasē, saprot, ko vēlas tālāk darīt.

 

 

Raksta turpinājumu lasīt portālā Diena.lv