Ceturtdiena: 21. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 79 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA izsaka konstruktīvus priekšlikumus Valdības rīcības plānam

21.02.2019.

 

LIVA ir izskatījusi IZM sagatavoto Valdības deklarācijas rīcības plāna projektu un iesniegusi ministrei konstruktīvus priekļikumus, akcentējot šobrīd nozarē esošās prioritātes:

  • pedagogu algu pieaugums
  • 40 stundu darba nedēļa
  • pedagogu palīgi
  • skolu autonomija
  • valsts ģimnāziju loma
  • OCE indeksa pilnveide
  • jaunais vispārējais vidējas izglītības standarts

 

Ar pilnu sagatavotavoto priekšlikumu redakciju var iepazīties: ŠEIT

 

Mācības latviešu valodā

06.02.2019.

 

Vakar, 5. februārī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika atkārtoti apspriests jautājums par pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās vidējās izglītības posmā. Latviešu valodas aģentūras vadītāja, pamatojoties uz datiem norādīja, ka latviešu valodu prot 91% mazākumtautību, bet mazākumtautību jaunieši gandrīz visi prot latviešu valodu. Ir izveidota atbalsta sistēma pedagogiem, kuri strādā mazākumtautību izglītības iestādēs. Komisijas vadītājs norādīja, ka nav pietiekami veikts monitorings par katru mazākumtautību izglītības iestādi t.i. kādi ir rezultatīvie rādītāji katrā izglītības iestādē, jeb nav kopējā redzējuma. Problēma, kura pastāv gandrīz visās izglītības iestādēs , ne tikai mazākumtautības ir jaunu pedagogu trūkums STEM mācību priekšmetos, arī latviešu valodas pedagogus ir grūti piesaistīt, jo atalgojums nav konkurētspējīgs. Par šo jau runāts iepriekš. Žurnāliste I.Spriņģe prezentēja RE :Baltic veikto pētījumu par Rīgas izglītības iestādēm. Komisija vienojās darbu turpināt, uzrunājot gan vecākus, gan pedagogus, gan pašvaldību, lai uzklausītu priekšlikumus un iespējamos risinājumus un veicamos uzlabojumus kompetenču izglītības ieviešanas posmos.

 

Skolu vadītāji un pedagogi tiksies ar bērnu tiesību uzraugošajām institūcijām

07.01.19.

 

Saskaņā ar LIVA un LIZDA pārstāvju tikšanās rezultātiem un kopēju redzējumu par aktuālajām skolu darbības problēmām plānota kompleksa tikšanās ar vairākām bērnu tiesību uzraugošajām iestādēm,meklējot risinājumus tēmām:

  • pieaugošā izglītojamo agresivitāte,
  • izglītojamo, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju fiziskā drošība,
  • nepieciešamība pēc profesionālā atbalsta pedagogiem, lai kvalitatīvi īstenotu iekļaujošo izglītību.

 

Diedalīties piedalīsies:

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
RD Labklājības departaments
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments
Rīgas Sociālais dienests
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības policija
RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnika
Latvijas Autisma apvienība

 

Diskusija norisināsies 2019. gada 17. janvārī, plkst. 11.00, Rīgā, Ūnijas ielā 93 (Rīgas 64.vidusskolā).

 

Diskusijas darbakārtība: ŠEIT

 

Paaugstinās algas profesionālo skolu direktoriem

16.12.18.

 

18.decembrī MK plāno apstiprināt algu paaugstinājumu profesionālo vidējo izglītības iestāžu direktoriem. Tiesību akta projekts izstrādāts, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un amata prasībām atbilstošu profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algu, kas būtu līdzvērtīga koledžu direktoru mēneša darba algai.
 Esam priecīgi par mūsu profesionālajiem kolēģiem!!!
Vairāk informācijas par grozījumiem MK noteikumos: ŠEIT
 

Valdība apstiprina jauno pamaizglītības standartu

27.11.18.

 

Apsveicam visus kolēģus ar jaunu lappusi mūsu nozarē!!!

Kā ziņo IZM, valdība šodien, 2018.gada 27.novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pilnveidoto vispārējās pamatizglītības mācību saturu un mācīšanās pieeju, kas skolēnos attīstīs 21.gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Laikmeta un sabiedrības pieprasītās pārmaiņas izglītībā skolās pakāpeniski ieviesīs jau no 2020.gada 1.septembra.

Tālākais darbs būs tieši mūsu - vadītāju nozīmīgā loma šo pārmaiņu sekmīgā un pakāpeniskā ieviešanā.

 

Visus nozares interesentus LIVA aicina sīkāk iepazīties ar valdības sēdes video ierakstu, lai vispusīgāk novērtētu pieņemto lēmumu.

MK videoarhīvs