Sestdiena: 20. Jūlijs 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 80 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA prezidents piedalās fokusgrupas diskusijā par aktuālajiem problēmjautājumiem skolās

Šā gada 17.augustā LIZDA rīkotajā fokusgrupas diskusijā kopā ar vairākām iesaistītajām pusēm (LPS, IZM, LIZDA, IKVD u.c.) LIVA aktualizēja kvalitatīvas un mūsdienīgas vadības nozīmi problēmsituāciju prevencijā. Diskusijas rezultātā LIZDA kopā ar partneriem turpinās darbu pie dažādu tiesību jautājumu pētniecības, kas var dot artavu konfliktsituāciju mazināšanai skolās.

Atgādinājums reģistrācijai IZM konferencei

Visiem iestāžu vadītājiem atgādinām par reģistrāciju IZM organizētajai konferencei

https://www.registration.lv/ikgadeja_konference_2017/lv

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un

pašvaldību izglītības speciālistu

izglītības konference

2017.gada 18.augustā

(Radisson Blu Hotel Latvija; Elizabetes 55, Rīga)

LIVA Valdes sēde 28.06.2017. plkst.11:00

LIVA Valdes sēde 28.06.2017. plkst.11:00 Tomsona ielā 37, RĪgā

 

Darba kārtībā:

1. Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā - J.Turlajs
2. Aktuālais LIVA finanšu stāvoklis
3. Būtiskākie grozījumi nozares ārējos normatīvajos aktos
4. Nākamās valdes sēdes norise

LIVA pārstāvji piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

Šā gada 17.maijā LIVA pārstāvji Rūdolfs Kalvāns, Daiga Puga un Aija Melle piedalījās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē saistībā ar aktualitātēm skolu tīkla optimizācijas plānošanā. Sēdes ietvaros Jānis Turlajs sniedza ieskatu pētījuma starpziņojuma rezultātos. Sēdes rezultātā tika pausti ļoti pretrūnīgi viedokļi, bet LIVA kopumā atbalsta iesākto pētniecisko darbu, bet būtiskāko ietekmi dos tieši politikas veidotāja un pašvaldību lēmumi, kas tiks pieņemti saskaņā ar šī pētījuma rezultātiem. Kābūtiskākie šķērļi efektīvai reformai tiek minēti esošā ceļu infrastruktūra, pašvaldību rīcībspējas trūkums un sabiedrības vājā izpratne par izglītības pakalpojumu izmaksu problemātiku.

Pētījuma prezentācija pieejama Saeimas mājaslapā:

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/b4632f82ddc9c45ec225811c001fe03f/$FILE/IZM.MK.P%C4%93t.pptx

LIVA aktualizē skolēnu labklājības problemātiku

LIVA valdes sēdes ietvaros LU Izglītības pētniecības institūta pārstāvji aktualizēja jaunākos PISA 2015 datus saistībā ar skolēnu labklājības rezultātu analīzi.

Diemžēl Latvija uzrāda satraucoši zems rezultātus saistībā ar skolēnu piederības sajūtu skolai un pārinodarījumiem. Šajā saistībā LIVA valde uzver, ka nozīmīga problēma ir kvalificēta atbalsta personāla piesaistē, īpaši lauku reģionos, kas var būt cēlonis savlaicīgai intervencei sociāli emocionāla rakstura problēmu risināšanā.

LIVA uzsver, ka ir nepieciešama plašāka un vispusīgāka diskusija par iesaistīto pušu tālākajām darbībām šo problēmu risināšanā.

 

Skolēnu labklājība Latvijā starptautiskā salīdzinājumā - OECD PISA 2015 jaunākie rezultāti (prezentācija)