Saturday: 19. October 2019

 Liva facebook

 

We have 171 guests and no members online

LIVA prezidenta ievēlēšana

Livas Ilze

 

Š.g. 11. decembrī notika Latvijas Izglītības vadītāju arodbiedrības (LIVA) biedru konference, kas pulcēja izglītības iestāžu vadītājus, kā arī izglītības sfēras pārstāvjus no visas Latvijas.

 

 

 

Konferences pirmajā daļā tika runāts par izglītības mērķiem, IZM pārstāves prezentēja jauno pedagogu atalgojuma modeli, kas izglītības iestāžu vadītājos raisīja aktīvas diskusijas un jautājumu jūru, kam sekoja aicinājums LIVA biedriem izvērtēt LIVA prezidenta amatam izvirzītās kandidātes atbilstību un kompetences.

 

Liva kopbilde

Kā LIVA prezidenta amata kandidāte tika izvirzīta Rīgas Tālmācības vidusskolas valdes priekšsēdētāja Ilze Kalniņa. Novērtējot kandidātes izglītību un ilggadējo pieredzi izglītības sfērā, viņas sasniegumus, kļūstot par pirmās tālmācības vidusskolas Latvijā dibinātāju, kā arī novērtējot kandidātes personību - mērķtiecību, atbildības sajūtu, pozitīvismu un citas būtiskas īpašības, pēc
vienbalsīga 138 LIVA biedru balsojuma I.Kalniņa tika ievēlēta par asociācijas jauno prezidenti.

 

Revīzijas komiju veido:
Normunds Rečs - Tukuma vakara un neklātienes vidusskola;
Reņa Lāce - Dobeles 1.vidusskolas direktora vietniece;
Ņina Balode - Siguldas vidusskolas pilsētas direktore.

 

Kā viceprezideni tiek apstiprināti:
Aija Melle - Rīgas Juglas vidusskolas direktore;
Aivars Mednis - Gulbenes vidusskolas direktors.

 

>LIVA konference 11.12.2014. Prezentācija biedriem.

>Bildes no LIVA konference.

 

>LIVA konference 11.12.2014 Protokols Nr.1

 

 

Apsveicam Ilzi Kalniņu ar jauno amatu un pienākumiem!

 

 

Sveicam trešajā Adventē!

advente liva

 

Sveicam trešajā adventē un vēlam harmonisku svētku gaidīšanas laiku!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2014 Pedagogu darba samaksas modeļa ieviešana

 

LIVA (Latvijas Izglītības vadītāju arodbiedrība) ir vienota savās prasībās ar LIZDA – panākt, ka valdība piešķir adekvātu finansējumu jauna, godīga un izglītības kvalitāti veicinoša pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai. Jaunajam darba samaksas modelim jānodrošina konkurētspējīgs un godīgs atalgojums. LIVA, tāpat kā LIZDA,  uzskata, ka jaunā atalgojuma modeļa ieviešana ir iespējama tikai, piešķirot papildus, nevis pārdalot esošo finansējumu.

 

Valdības ārkārtas sēdē pieņemtie, ar arodbiedrībām nesaskaņotie IZM sagatavotie grozījumi Izglītības likumā – katru mēnesi publiskot vairāk kā 29 000 pedagogu algas, kuras jau šobrīd vismaz ministrijas ierēdņiem ir apskatāmas tarifikācijā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), ir bezmērķīgi un nav pieņemami, jo liek justies slikti Latvijas pedagogiem, kuri šobrīd saņem tādu darba samaksu, kādu paredz likumdošana - tās pamatā IZM ieviestais princips “nauda seko skolēnam”. Katrs var uzzināt, ka pieredzējušam pedagogam ar vismaz 10 gadu darba stāžu par vienu slodzi pašlaik maksā 420 eiro „uz papīra”!  Varbūt vispirms jāizveido jaunais darba samaksas modelis un tad jāsteidz publicēt algas – līdz ar visiem citiem valsts sektorā strādājošiem?

Toties aizsegā paliek fakts, ka šie grozījumi Izglītības likumā paredz vēl uz 3 gadiem atlikt pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanu.
Ir vienkārši skumji, ka IZM nejūtas morāli atbildīga par savas nozares cilvēkiem, kā arī sekām, kādas šis sasteigtais lēmums atstās uz sabiedrību.

 

 

Aicinām uz LIVA konferenci 11. decembrī

 

  • 11.12.2014. LIVA biedru konference.

 

Aicinām uz LIVA konferenci
2014.gada 11. decembrī
Rīgas 1.medicīnas koledžas telpās (Rīgā, Tomsona ielā 37)

 

 

Darba kārtība:

10:00 - 10:45 reģistrācija, rīta kafija.

10:45 - 11:00 konferences atklāšana.

11:00 - 12:00 diskusijas tēma "Izglītības mērķis - ?".

Diskusiju vada filozofs Igors Šuvajevs.

Diskusijā piedalās:

  • Igors Grigorjevs, Zaķumuižas pamatskolas direktors;
  • Romāns Alijevs, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors;
  • Ramona Urtāne, Rīgas Juglas vidusskolas dabaszinību skolotāja, "Iespējamā misija";
  • Guntis Vasiļevskis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas direktors;
  • Lita Silova, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja;
  • Uģis Olte, VFS FILMS direktors.

12:00 - 12:40 „Pedagogu jaunā atalgojuma modeļa izstrāde un aprobācijas procesa norise”. Tikšanās ar IZM Izglītības departamenta direktora vietnieci izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā - Līgu Bucenieci un Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā – Baibu Bašķeri.            

12:40 - 13:00 LIVA prezidenta, revīzijas komisijas vēlēšanas, izmaiņas statūtos.

13:00 - 13:40 pusdienas.

13:40 - 14:20 „Aktuālais IKVD darbībā 2015.gadā”. IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga.

14:20 - 14:35 Debates. Rezolūcijas pieņemšana.

14:40 - 15:00 LIVA turpmāk veicamie darbi, konferences noslēgums.

15:00 - 16:00 Jaunievēlētās valdes sēde.

 

Tikšanās ar OECD ekspertiem

 

01.12.2014Aija Neilande un Māra Svilāne Izglītības un zinātnes ministrijā. tikās ar OECD ekspertiem.  Lai sagatavotu ziņojumu par Latvijas gatavību iestāties šajā starptautiskajā organizācijā, eksperti uzdeva jautājumus gan par direktoru darba pienākumiem,  viņu izglītības iespējām, profesionālās kompetences paaugstināšanu.

Ekspertus interesēja arī LIVA viedoklis par valsts izglītības sistēmas stiprajām pusēm un uzlabojamo.

Tika runāts par direktora darba vērtēšanu, par iespējām vienam direktoram vadīt divas un vairāk skolas, par pedagogu darba samaksas modeļiem.

 

 

More Articles...

  1. Aktualitātes
  2. Jaunumi