Ceturtdiena: 21. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 86 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA aktualizē pedagogu trūkumu skolās

Šā gada 23.februāra Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas organizētās diskusijas ietvaros LIVA prezidents R.Kalvāns mediju pārstāvjiem aktualizēja tagadējo aktuālo skolotāju trūkumu skolās un nepieciešamos kardinālos risinājumus līdz jaunais pedagogu sagatavošanas modelis nebūs devis atdevi.
IZM kopā ar augstskolām diskusijas ietvaros prezentēja konkrētas ieceres studiju programmu pārstrukturizācijā un kopumā plānotās izmaiņas noteikti dos pozitīvu atdevi pedagogu sākotnējā sagatavošanā. Diemžēl, laika izpratnē jaunās sistēmas ieguvumus varēsim novērtēt tikai pēc 3-4 gadiem.
Augstskolu un IZM prezentācijas pieejamas Saeimas mājaslapā šeit.

LIVA piedalās Saeimas atbildīgās komisijas sēdē

14. 02.2018. LIVA deleģētie pārstāvji I.Bērziņa un J.Jansone piedalījās Saeimas izglītības un kultūras komisijas sēdē, kur tika virzīts jautājums uz balsojumu par pāreju uz mācībām latviešu valodā. Skolu reforma, kas nākamā gada sākumā plāno  pakāpenisku pāreju uz mācībām  latviešu valodā mazākumtautību izglītības iestādēs ir uzsākusi savu ceļu. Lai gan ir pagājuši 27 gadi kopš neatkarības iegūšanas, reformu pretinieki uzskata, ka process ir sasteigts un tā tālākā virzīšana ir jāatliek. Kā galvenie iemesli tika saukti gan pedagogu trūkums, gan pedagogu nesagatavotība, gan izglītojamo somatiskās saslimšanas, jo pirmsskolā iegūtā trauma runājot latviešu valodā pēc tam parādās vēlākā laika periodā. IZM un VISC pārstāvji uzsvēra, ka reformas gaita būs pakāpeniska un pāreja uz mācībām latviešu valodā tiek virzīta secīgi un pārdomāti- sākumā bilingvāli, pēc tam latviešu valodas lietojumu palielinot. Pēc 4 gadiem vidusskolēni jau pilnībā mācītos latviešu valodā.Mērķis ir, lai visi sabiedrības locekļi brīvi pārvalda valsts valodu un nevienam nav ne mazāko ierobežojumu valodas prasmes dēļ  ne darba tirgū, ne tālākās izglītības ieguvei. Problēmas ar pedagogiem netiek noliegtas, bet tieši otrādi apzinātas vājās puses atbalsta sniegšanai. Ir izstrādāts saturiskais un metodiskais atbalsts skolotājiem, lai savu kompetenču robežās varētu  lietot latviešu valodu. Šim mērķim ir paredzēts Eiropas finansējums teju 3 miljonu apjomā. Grozījumi nodoti 1. lasījumam . Debates ilga 2 stundas. LIVA pauda pozitīvu atbalstu un uzsvēra , ka ir vajadzīgi profesionāli un metodiku  pielietot prasmīgi skolotāji un uzsvēra , ka atslēgas vārds ir izglītības iestādes vadītājs, kura  loma un atbalsts un sadarbība svarīgu jautājumu virzīšanā jebkurā izglītības jomā ir galvenais.

Aktuālizētas Izglītības un Vispārējās izglītības likumu grozījumu redakcijas

Pēc saskaņošanas sanāksmēm 26.01.18. un 02.02.18. ir aktualizētas abu likumu grozījumu projekti. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju ļoti iespējams, ka abi likumprojekti tiks skatīti MK 20.februārī.

 

Aktuālās redakcijas skatīt sadaļā IL un VIL grozījumi 2018.

LIVA, LIZDA un LPS panāk vienošanos ar IZM pedagogu sociālo garantiju jautājumā

Izglītības likuma aktuālo grozījumu virzības kontekstā LIVA, LIZDA un LPS ir panākušas vienošanos ar IZM par skaidru tiesību normu piedāvājumu attiecībā uz pedagogu sociālo garantiju jautājumu dažādu dibinātāju iestādēs. IZM likuma grozījumu paketē piedāvā paplašināt pedagogu tiesību tvērumu un precizēt "Atlīdzības likuma' normu praksi izglītības iestādes darbības kontekstā. Minētais ļaus paplašināt dibinātāju un iestāžu iespējas piešķirt kompensācijas no dibinātāja līdzekļiem. Precīzu redakciju IZM piedāvās grozījumu virzības gaitā uz MK un Saeimas lasījumos.

LIVA piedalās reformu saskaņošanas sanāksmē

LIVA šā gada 26.janvārī kopā ar citiem sadarbības partneriem piedalījās Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma vērienīgo grozījumu saskaņošanas sanāksmē, kurā tika panāktas virkne būtisku vienošanos par gaidāmajām reformām. Tomēr diskusijas turpināsies šajā nedēļā un jautājumos par valsts ģimnāziju lomu, interešu izglītību un pedagogu sociālajām garantijām pašvaldībās plānotas atsevišķas sarunas kopā ar IZM. Būtiskākās diskusijas šobrīd ir tieši par speciālās izglītības īstenošanu, to programmām un bērnu integrāciju. Jāuzsver, ka pārceļot sešgadīgo bērnu jautājumu uz 2019.gadu gala termiņš tā pilnīgai ieviešanai skolā nav mainīts. tas ir 2023.gada 1.septembris.

Kopā ar LIVA sanāksmē piedalījās arī LIZDA, LPS, Lielo pilsētu, VM, VARAM, KM, IZM, VISC, LM un RACA pārstāvji.