Sestdiena: 20. Jūlijs 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 106 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Aktuālā informācija par iestāžu reorganizāciju un valsts budžeta līdzekļiem

 

Šā gada 12.jūnijā MK tika skatīts, bet atlikts jautājums par IZM informāciju attiecībā uz esošo situāciju par pašvaldību izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas lēmumiem un ietaupītajiem valsts budžeta līdzekļiem. Lai gan jutājums tika atlikts, sagatavotais ziņojums ļoti detalizēti atklāj esošo situāciju un sniedz vispusīgu viedokli par aktuālajiem datiem pašvaldībās.

LIVA uzsver un atgādina, ka saskaņā ar 2017. gada 22. novembrī Latvijas Republikas Saeimā pieņemtā likuma “Grozījumi Izglītības likumā” pārejas noteikumu 63.punktu Ministru kabinetam līdz 2018. gada 31. augustam noteikts izdot Ministru kabineta noteikumus par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē.

Sīkāk par minētajām iniciatīvām un gaidāmajiem normatīvajiem regulējumiem LIVA biedri varēs iepazīties diskusijās ar IZM pārstāvjiem šā gada 20.jūnija paplašinātajā Valdes sēdē.

 

Informatīvais ziņojums

 

LIVA kopā ar LIZDA, LPS, IZM un VISC spriež par metodiskā atbalsta iespējām skolām

 

Šā gada 14.maijā, Rīgā LIVA vadība kopā ar citiem partneriem tikās, lai diskutētu par metodiskā atbalsta sistēmas iespējām visiem izglītības procesa līmeņiem. Lai gan pastāv indikācijas, kas liecina par neapmierinošu metodiskā atbalsta līmeni skolotājiem un skolām, problēmas pamatā ir neefektīva informācijas apmaiņa starp IZM vai VISC un tālākā pašvaldību līmeņa iesaistītajiem. Informācijas apmaiņas vertikālē ir ļoti daudz iesaistīto un bieži vien informācija līdz mērķim nenonāk vai nonāk interpretētā, nepilnīgā veidā.

Visas iesaistītās puses vienojās, ka nepieciešami kvalitatīvi, ticami dati par esošās situācijas novērtējumu un būtiskākajām problēmām. Balstoties uz šādas izpētes rezultātiem, sadarbībā ar IZM un VISC tiks piedāvāti risinājumi, lai beidzot uzlabotu pastāvošo informācijas fragmentāciju un lielo interpretācijas īpatsvaru.
LIVA loma minētajās aktivitātēs ir ļoti būtiska un mēs plānojam aktīvi iesaistīties situācijas izpētē un risinājumu izstrādē.

 

LIVA Saeimas komisijā akcentē likumprojektu virzības kritisko nozīmi

 

LIVA Saeimas komisijā akcentē likumprojektu virzības kritisko nozīmi

 

Šā gada 25.aprīlī LIVA kopā ar citiem nozares pārstāvjiem piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē saistībā ar vērienīgajiem Izglītības un Vispārējās izglītības likuma grozījumiem. LIVA prezidents Rūdolfs Kalvāns Sēdes laikā uzvēra, ka iestāžu vadītāji un pašvaldības ļoti gaida skaidrību lietu kārtībā un aicinām nekavēties ar grozījumu virzību un nepolitizēt šos jautājumus.
Grozījumi tiks virzīti trīs lasījumos un politiķi ir konceptuāli vienojušies to izdarīt šīs Saeimas sesijas laikā. Vislielākās diskusijas šobrīd izraisa tieši mācību uzsākšana no sešu gadu vecuma un jaunais saturs.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz 2.lasījumu tika noteikts 21.maijs, bet komisija plāno specifiskāku tikšanos ar iesaistītajām pusēm tieši jaunā satura jautājumos līdz minētajam termiņam.
Ar aktuālo likumprojektu versiju un IZM prezentāciju var iepazīties šeit.

 

LIVA sniedz atzinumu par plānotajām izmaiņām pedagogu izglītības un kvalifikāciijas prasībās

 

LIVA sniedza atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", atkārtoti uzsverot, ka ir nepieciešami tūlītēji risinājumu pedagogu trūkumam un LIVA piedāvā konstruktīvus priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidei. Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties sadaļā "Atzinumi".

Par turpmāko normatīvā akta virzību LIVA biedri ir aicināti sekot līdzi  mājaslapā un Facebook profilā.

 

Jauns regulējums pedagogiem nepieciešamās izglītības un kvalifikācijas prasībām

 

Šā gada 29.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts jauns MK noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", kas aizstās esošos MK noteikumus Nr.662.

Lai gan noteikumu projekts paredz daudz plašākas pedagogu profesionālās pilnveides iespējas un elastīgāku regulējumu, tomēr pagaidām tas nesniedz vēlamo atbildi uz to, kā tūlītēji risināt ievērojamo pedagogu trūkumu skolās un iespējamo nepedagoģisko speciālistu piesaisti uz laiku. LIVA plāno iesniegt IZM priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem pārejas periodā.

 

MK noteikumu projekts