Ceturtdiena: 21. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 90 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA sniedz atzinumu par plānotajām izmaiņām pedagogu izglītības un kvalifikāciijas prasībās

 

LIVA sniedza atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", atkārtoti uzsverot, ka ir nepieciešami tūlītēji risinājumu pedagogu trūkumam un LIVA piedāvā konstruktīvus priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidei. Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties sadaļā "Atzinumi".

Par turpmāko normatīvā akta virzību LIVA biedri ir aicināti sekot līdzi  mājaslapā un Facebook profilā.

 

Jauns regulējums pedagogiem nepieciešamās izglītības un kvalifikācijas prasībām

 

Šā gada 29.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts jauns MK noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", kas aizstās esošos MK noteikumus Nr.662.

Lai gan noteikumu projekts paredz daudz plašākas pedagogu profesionālās pilnveides iespējas un elastīgāku regulējumu, tomēr pagaidām tas nesniedz vēlamo atbildi uz to, kā tūlītēji risināt ievērojamo pedagogu trūkumu skolās un iespējamo nepedagoģisko speciālistu piesaisti uz laiku. LIVA plāno iesniegt IZM priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem pārejas periodā.

 

MK noteikumu projekts

LIVA kārtējā Valdes sēde 28.martā

 

2018.gada 28.marts, plkst.11:00 Tomsona ielā 37, Rīgā

 

Darba kārtībā:

2.LIZDA pirmorganizāciju un izglītības iestāžu vadītāju sadarbība un aktuālais ST lēmuma izpildē - I.Vanaga (LIZDA)
3.Aktualitātes nozares reformu kontekstā un normatīvo aktu virzība - R.Kalvāns, I.Bērziņa
4.Direktoru aptaujas un problemātikas kopsavilkums
5.Biedru uzņemšana/atskaitīšana
6.Nākamās Valdes sēdes norise un diskusija
 

Sveiciens visām mūsu kolēģēm!

IZM skaidrojums saistībā ar ST spreidumu

 

Reaģējot uz nozares pārstāvju (t.sk. LIVA) aicinājumu skaidrot tālāko rīcība saistībā ar neseno ST spriedumu pedagogu pakāpju piešķiršanas un piemaksu jautājumā, IZM visām izglītības pārvaldēm sniedza šādu skaidrojumu:

 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punkta atzīšana par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža nerada tiešas tiesiskas sekas. Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka, ņemot vērā Izglītības likuma Pārejas noteikumu 58.punktā un 59.punktā noteikto, tiesību piemērotājam arī turpmāk, nosakot piemaksas pedagogiem, ir jāņem vērā  minētajās normās nostiprinātais princips, ka personai ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kāds tai bija noteikts līdz 2017. gada 9. augustam.

 

Skaidrojumā ir saskatāma zināma pretruna un tāpēc LIVA skaidrot tālāko rīcību šajā jautājumā.