Ceturtdiena: 21. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 86 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA Valde tiksies ar LIZDA vadību

12.11.18.

 

Šā gada 14.novembrī LIVA Valde tiksies ar LIZDA Valdi, lai kopīgi pārrunātu vairākus izglītības iestāžu vadības un darba tiesisko attiecību jautājumus. Arī aktualizējot savstarpējo dialogu starp abām pusēm, organizācijas vienosies par tālāko atbalstu skolu vadībai. Tostarp tiks apspriesti tādi jautājumi kā:
Pozitīvas mikrovides nodrošināšana
Līdzdalība pasākumos, kopīgi pasākumi
Mērķdotācijas izlietojums
Informācijas apmaiņa
Koplīgumi
Direktoru profesionālā pilnveide darba tiesībās

 

Kopīgā Valdes sēde notiks 14.novembrī plkst.10:00 Bruņinieku ielā 29/31.

 

26.10.18. LIVA iesniedz atzinumu par jauno pamatizglītības standarta projektu

 

Šā gada 15.oktobrī LIVA savā atzinumā VISC norāda uz diviem būtiskākajiem iebildumiem jaunā pamatizglītības standarta projektā.

1. Lūgts precizēt noteikumu projekta 11.pielikuma 8.punktu (un atbilstoši citos pielikumos) plānoto mācību stundu skaita ietvaru, jo esošā redakcija vairākās interpretācijas par iespējamajām stundu skaita izmaiņām izglītības programmas jomās.
2. Lūgts precizēt noteikumu projektu, nosakot tiesisko regulējumu attiecībā uz iespēju iestādēm izstrādāt jaunu mācību priekšmeta programmu (arī integrētās mācību programmas).

 

Tālākā projekta izskatīšana jau notiks klātienē, kad dažādi sadarbības partneri tiksies saskaņošanas sanāksmēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu standarta projekta virzību apstiprināšanai MK. Arī LIVA vadība kopā ar citiem partneriem jau vairākkārt ir ticies ar skola2030 un VISC pārstāvjiem, lai palīdzētu nonākt pie maksimāli pilnvērtīga rezultāta.

 

LIVA izsaka vēlmi strādāt Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajā padomē

 

Saskaņā ar MK 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 2.5.apakšpunktā minēto IZM izveido Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Lai gan tieši daudz sadarbības partneri šajā sastāvā nav minēti, padomē var strādāt nozares eksperti.
LIVA ir lūgusi IZM izvērtēt iespējas un iekļaut to minētās padomes darbā, jo uzskatām, ka iestāžu vadītājiem ir ļoti nozīmīga loma gaidāmo pedagogu sākotnējās izglītības un augstāko līmeņu studiju programmu pārmaiņu kontekstā, jo tas tiešā veidā skars ne tikai pedagoģiskās inovācijas klasēs, bet cilvēkresursu pārvaldību un pārmaiņas skolās kopumā.

 

Izsludināts jaunais pamatizglītības standarts

 

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts tālākai saskaņošanai jaunais vispārējās pamatizglītības standarta projekts. Lai gan daudz apspriests un prezentēts, tas jau pirmajās minūtēs rosina daudz būtisku jautājumu, it sevišķi vadītājiem, kuriem visbūtiskākais ir īpaši 11.pielikums.
LIVA aicina visus kolēģus - vadītājus ļoti vērīgi un vispusīgi iepazīties ar standarta projektu, jo būt nepieciešama konstruktīva diskusija par tā tālāko virzību.
Projekts ar visiem pielikumiem pieejams šeit:

 

LIVA prasa ministrijai palielināt iestāžu vadības finansējumu īpatsvaru

 

Sniedzot atzinumu par IZM sagatavotajiem MK noteikumu projektiem, taja skaitā par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs (MK-447), LIVA norāda uz konstruktīviem iebildumiem un risinājumiem saistībā ar esošā regulējuma pilveidi, palielinot tieši iestādes vadības komandas fiansējuma īpatsvaru dotācijas ietvaros. Minētie priekļikumi nav saistīti ar papildu finansējumu, bet gan ar citiem dotācijas pārvaldības principiem.

 

Ar LIVA sniegtajiem atzinumiem var iepazīties sadaļā "Atzinumi"

.