Sestdiena: 21. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 44 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Revīzijas komisija

   

Revīzijas komisija ir patstāvīga LIVA institūcija, kuras pienākumos ietilpst sekot tam, kā Valde un LIVA biedri ievēro Statūtu prasības un kā tiek pildīti pieņemtie lēmumi. Revīzijas komisiju uz 4 gadiem ievēl LIVA konference. LIVA revīzijas komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.


LIVA Revīzijas komisijas kompetence un galvenie uzdevumi:

  • auditēt LIVA finansiālo darbību un budžeta izpildi, grāmatvedības dokumentāciju;
  • reizi gadā iesniegt ziņojumu LIVA Valdei un par savu darbu atskaitīties LIVA konferencei;
  • komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ar padomdevēja tiesībām piedalīties LIVA valdes sēdēs.


Komisija darbojas saskaņā ar LIVA konferences apstiprinātu Revīzijas komisijas reglamentu.

 
Revīzijas komisija:

  Andris Ceļmalnieks - Daugmales pamatskolas direktors.
  Aija Bārzdaine - Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore.
  Ņina Balode - Siguldas pilsētas vidusskolas direktore.

     

PDF LIVA Revīzijas komisijas reglaments Lejuplādēt
PDF LIVA 2018.gada revīzija (ZIP arhīvs) Lejuplādēt
PDF Revīzijas komisijas ziņojums LIVA konferencē 2017.gada 5.aprīlī Lejuplādēt
PDF Revīzijas komisijas sēdes protokols Nr.1 Lejuplādēt
PDF Revīzijas komisijas ziņojums LIVA valdes sēdē 2016.gada 6.aprīlī Lejuplādēt
PDF Revīzijas komisijas sēdes protokols Nr.1 Lejuplādēt
PDF Revīzijas komisijas ziņojums LIVA valdes sēdē 2015.gada 8.aprīlī Lejuplādēt
PDF Revīzijas komisijas sēdes protokols Nr.1 Lejuplādēt