Sestdiena: 21. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

Valdes Protokoli

LIVA Valdes sēde 17.01.2018. plkst.11.00,
Rīgā, Tomsona ielā 37

Darba kārtībā:

1.A.Adamovičs (IKZ komisijas priekšsēdētājs) - aktuālo nozares likumdošanas izmaiņu virzība un saistītie jautājumi

2.K.Andersons (Iespējamā misija) - sadarbība ar iestādēm un aktuālie izaicinājumi pedagogu darba tirgū

3.Aktuālais biedru skaits, finanses un citi darba organizācijas jautājumi

4.Nākamās Valdes sēdes norise

 

PDF Sēdes protokols

Atvērt


 

LIVA Valdes paplašinātā sēde 01.11.2017. plkst.11.00,
Rīgā, Tomsona ielā 37

Darba kārtībā:

1.Gaidāmie skolu darbības izaicinājumi higiēnas prasību pārejas noteikumu kontekstā  - LPS, VM/VI pārstāvji
2.Jaunā mācību satura izaicinājumi un profesionālā pilnveide - LU SIIC pārstāvji D.Namsone un U.Dzērve
3.Izglītojamo uzņemšanas organizācija vispārējās vidējās izglītības programmās - IKVD pārstāvji
4.Aktuālie grozījumi IL un VIL - J.Jansone
5.Biedru atskaitīšana/uzņemšana
6.Nākamās Valdes sēde norise un citi jautājumi

7.Citi
PDF Sēdes protokols

Atvērt


 

LIVA Valdes sēde 26.09.2017. plkst.11.00,
Rīgā, Tomsona ielā 37

Darba kārtībā:

1.A.Mirbahs - Jaunsardzes un informācijas centra direktors
2.IZM pārstāvis - Diskusijas “Skolotāju izglītības modernizācija Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai” rezultāti
3.A.Melle - Aktualitātes Brīvprātīgā skolu tīkla darbībā
4.Aktualitātes jaunajā pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas procesa plānošanā
5.Pedagogu darba samaksa tarifikācijas kontekstā
6.Biedru uzņemšana/izslēgšana
7.Aktuālais LIVA finanšu stāvoklis
8.Nākamās Valdes sēdes norises plānošana
9.Citi
PDF Sēdes protokols

Atvērt


 

LIVA Valdes sēde 28.06.2017. plkst.11.00,
Rīgā, Tomsona ielā 37

Darba kārtībā:

1.Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā
2.Aktuālais LIVA finanšu stāvoklis
3.Būtiskākie grozījumi nozares ārējos normatīvajos aktos
4.Nākamās Valdes sēdes norises laiks un vieta

PDF Sēdes protokols

Atvērt


 

LIVA Valdes sēde 10.05.2017. plkst.10.00,
Rīgā, Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64

Darba kārtībā:

1.Skolēnu labklājības novērtēšanas rezultāti OECD PISA 2015 ietvaros - A.Kangro un R.Kiseļova
2.LIVA viceprezidenta vēlēšanas
3.Aktuālie grozījumi pedagogu darba samaksas tiesiskajā regulējumā
4.Biedru iesniegumu izskatīšana
5.Nākamās Valdes sēdes norises laiks un vieta

 

PDF Sēdes protokols

Atvērt

 


 

LIVA valdes sēde 05.04.2017. plkst.15.30,
Rīgā, Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64

Darba kārtībā:

1.LIVA viceprezidenta vēlēšanas
2.LIVA apmaksāto amatu atalgojuma apstiprināšana
3.Valdes locekļu kompetence nozares jautājumu risināšanā
4.Aktuālo tiesību aktu projektu atzinumi
5.Nākamās Valdes sēdes norises vieta un laiks

 

 

PDF Sēdes protokols

Atvērt


 

LIVA valdes sēde 22.02.2017. plkst.11.00,
Rīgā, Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64

 

Darba kārtība: 

  • Atskaite par iepriekšējā periodā paveikto.
  • LIVA darbības virzieni 2017.gadā.
  • LIVA atskaišu pārvēlēšanu konference  05.04.2017. Rīgas Juglas vidusskolā. Darba kārtība un organizatoriski jautājumi.
  • Jauno LIVA valdes locekļu pieteikumu izvērtēšana.
  • Dažādi.

 

PDF Sēdes protokols

Atvērt

JPG Bildes LIVA valdes sēde 22.02.2017

Skatīt

 

 


 

LIVA paplašinātā valdes sēde 18.01.2017. plkst.11.00,
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolā

 

Darba kārtība: 

10:30 - 10:55    Reģistrēšanās.

10:55 - 11:00    Paplašinātās valdes sēdes atklāšana.

11:00 - 12:00    Diskusija ar IZM ministra biroja vadītāju Andi Geižānu par
                            “Aktualitātes izglītībā 2017.gadā.”

12:00 - 13:00    Diskusija ar IKVD Uzraudzības departamenta direktoru Juri Zīvartu
                            un viņa vietnieku Maksimu Platonovu par “Lojalitātes grozījumi”  Izglītības
                            likumā, to ievērošana un uzraudzības kārtība.

13:00 - 14:00    Diskusija ar VISC vadītāju Guntaru Catlaku par
                            “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes un ieviešanas gaita”.

14:00 - 14:30    Atskaite par iepriekšējā periodā paveikto.
                            LIVA darbības virzieni 2017.gadā, konference 05.04.2017.
                            Ilze Kalniņa, Aija Melle.


14:30 - 15:30   LIVA valdes sēde (pavasara konferences tēma, diskusijas dalībnieki,
                           biedru naudas u.c.)
                           Paplašinātās valdes sēdes dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar skolu un
                          dalīties pieredzē ar skolas administrācijas pārstāvjiem.

 

 

 

PDF Sēdes protokols

Atvērt

JPG Bildes LIVA paplašinātā valdes sēde 18.01.2017

Skatīt

PPT IKVD prezentācija "Pedagogu lojalitāte Latvijas Republikai un tās Satversmei"

Atvērt

PPT LIVA Prezentācija

Atvērt

 

 


 

LIVA paplašinātā valdes sēde 09.11.2016. plkst.11.00, Kr. Barona ielā 116 Rīgā.

 

Darba kārtība:

1.    Diskusija "Pedagogu atalgojums pēc jaunā algu modeļa ieviešanas - ieguvumi, zaudējumi, riski, prognozes".

2.    Atskaite par iepriekšējā periodā paveikto.

3.    LIVA viedoklis par IZM piedāvātajiem Grozījumiem Izglītības likumā un Grozījumiem Vispārējās izglītības likumā.
       Jautājumi, viedokļi, atbildes.

4.    LIVA viedokļa publiskošana, tālākās darbības virzieni.

5.    Diskusija ar IZM ministra biroja vadītāju Andi Geižānu par šādām tēmām:
       ●    IZM skatījums par grozījumu veikšanu MK noteikumos, kas atceltu skolas vadības atalgojuma ierobežojumu
             12% no mērķdotācijas.
       ●    Pedagogu darba samaksas modeļa praktiskās realizācijas gaitā atklāto nepilnību un trūkumu novēršana.
       ●    IZM un LIVA savstarpējā komunikācija.

6.    Diskusija ar IKVD vadītāju Initu Juhņēviču par šādām tēmām:
       ●    Iespējas detalizētāk iepazīties ar izglītības iestāžu direktoru novērtēšanas metodiku.
       ●    IKVD plāni iepazīstināt pašvaldības un izglītības iestāžu vadītājus ar vērtēšanas kritērijiem un norisi.
       ●    IKVD ieteikumi izglītības iestāžu vadītājiem saistībā ar paredzētajiem grozījumiem Izglītības likumā.

7.    Dažādi.

 

PDF Atzinums par "Priekšlikumiem pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidē" 15.11.2016

Atvērt

PDF Sēdes protokols

Atvērt

PPT Bildes LIVA paplašinātā valdes sēde 09.11.2016

Apskatīt

PPT Arodbiedrības "Latvijas izglītības vadītāju asociācija"  paplašinātās valdes sēdes prezentācija

Atvērt

PPT IKVD izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas prezentācija

Atvērt

PDF Ielūgums

Atvērt

 

 


 

 

LIVA un LIZDA kopsēde 19.10.2016. plkst.10.00, Arodbiedrību namā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (05.10.2016.), ar e-pasta starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.

 

Kopsēde LIVA un LIZDA darba kārtība:
I. LIZDA un LIVA viedoklis par grozījumiem Vispārējās Izglītības likumā.

●     mācības no 6 gadu vecuma;

●     mācību gada pagarināšana;

●     speciālās izglītības iestāžu pārņemšana valsts padotībā;

●     valsts ģimnāziju pārņemšana valsts padotībā.


II. LIZDA un LIVA viedoklis par grozījumiem Izglītības likumā.

●     nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju;

●     uz laiku apturēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu.


III. LIZDA un LIVA viedoklis par sadarbību ar IZM (IZM attieksme pret nozari).
IV. LIZDA un LIVA tālākā sadarbība.

 

LIVA valdes sēdes darba kārtībā:
I. Pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieguvumi un nepilnības (plusi un mīnusi).
   Priekšlikumi modeļa pilnveidošanai (te arī saruna par 12%).

II. LIVA paplašinātā valdes sēde

-diskusija par pedagogu atalgojuma modeļa realizāciju dzīvē
-problēmas,  iespējamie  risinājumi  un  priekšlikumi  IZM  (vienošanās  par  datumu - 09.11.2016.)


III. LIVA viedokļa publiskošana, tālākās darbības virzieni.
IV. Dažādi.

 

PDF Sēdes protokols

Apskatīt

 


 

 

LIVA valdes sēde 14.09.2016. plkst.11.00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

Paplašināto  valdes  sēdi  sasaukusi:  valdes  priekšsēdētāja  I.Kalniņa  “Biedrību  un  nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (26.01.2016.), ar e-pasta  starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.

 

Valdes sēdes darba kārtībā:
I. Iepriekšējā laika posmā paveiktais.
II. LIVA darba prioritātes un galvenie virzieni 2016./2017. māc. gadā.
III. Pedagogu darba kvalitātes pakāpes - LIVA viedoklis un vienošanās par tālāko rīcību.
IV. Pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešana dzīvē.
V. LIVA tālākās nostājas un viedokļa formulēšana.
VI. LIVA domubiedru grupa Facebook - https://www.facebook.com/ArodbiedribaLIVA/
VII. Dažādi.

 

PDF Sēdes protokols

Apskatīt

 

 


 

LIVA valdes sēde 06.04.2016. plkst.11.00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (24.03.2016.), ar e-pasta starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.

 

Valdes sēdes darba kārtībā:

I.         LIVA darbības programmas 2016.- 2020. gadam projekta izvērtēšana.
II.        Revīzijas komisijas ziņojums par 2015. gadu.
III.       Par LIVA lietu nodošanu arhīvā un dokumentu iznīcināšanu.
IV.       Vienošanās slēgšana ar LIZDA.
V.        Biedru uzņemšana/ atskaitīšana.
VI.       LIVA valdes 2016. gada februārī un martā paveiktais.
VII.      Citi jautājumi.

 

JPG LNT ziņu dienests - LIVA konferencē (skatīt no 33 minūtes)

Apskatīt

JPG LIVA prezidentes Ilzes Kalniņas intervija "Rīta panorāma"
(skatīt no 36 minūtes)

Apskatīt

PPT LIVA konference. Prezentācija biedriem Lejuplādēt
JPG Bildes LIVA konference 06.04.2016.

Apskatīt

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

PDF LIVA konferences ielūguma drukas versija

Lejuplādēt

 

 


 

LIVA valdes sēde 10.02.2016. plkst.11.00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (26.01.2016.), ar e-pasta starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.

 

Valdes sēdes darba kārtība:

11:00-11:05   Sēdes atklāšana

11:05-12:30   Alternatīva pedagogu atalgojuma jaunajam modelim.
                        Česlavs Batņa, Ikšķiles vidusskolas direktors, un Inga Vanaga,
                        LIZDA valdes priekšsēdētāja, un LIZDA valde.

12:30-13:00  Pedagogu darba kvalitātes novērtēšana. LIVA viedoklis
                        un dalība IZM darba grupā.
                        Sandra Tukiša, Allažu pamatskolas direktore.
                        Irina Avdejeva, eksperte pirmsskolas, speciālā, profesionālā,
                        vispārējā izglītības jautājumos

13:00-14.00   LIVA darbības aktualitātes 2016.gadā.
                        Paplašinātās valdes sēdes organizēšana (tikšanās ar jauno ministru).
                        LIVA valdes paveiktais decembrī, janvārī.
                        Izmaiņas LIVA valdes sastāvā.
                        Revīzijas komisijas darba uzsākšana.
                        Ilze Kalniņa un Aija Melle, LIVA.

 

JPG LTV panorāma "Ko izglītībā sola M. Kučinska deklarācija"

Apskatīt

JPG Bildes LIVA paplašinātās valdes sēdes

Apskatīt

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

 

 

 


 

 

LIVA Paplašinātās valdes sēde 09.12.2015.  Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (26.11.2015.), ar e- pasta starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.
Valdes sēde sākas: 2015.gada 09.decembrī plkst.11.00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

Valdes sēdes darba kārtībā:

 I.    Izglītības un zinātnes ministrijas VISC uzsāktajās darbības vispārējās izglītības mācību satura pilnveidē, iepazīšanās
       ar jaunā mācību satura izstrādes procesa gaitu un izvirzītajam darba prioritātēm. V.Kakse, Vispārējās izglītības satura
       nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece.

II.    RPIVA mūžizglītības aktualitātes. K.Strūberga, Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītājas vietniece
       mūžizglītības jautājumos RPIVA un LIVA sadarbības iespējas. D.Kazāka, Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītāja.

III.   Papildus iekļautais jautājums “Pedagogu darba samaksas modelis” Ilze Salna, Izglītības un zinātnes ministres
       padomniece
preses jautājumos, un Kaspars Bērziņš, ministres padomnieks


IV.   LIVA valdes paveiktais 2015./2016. mācību gada sākumā. LIVA pārstāvniecība un darbība Ministru prezidentes darba
       grupā
un citās institūcijās. Sadarbība ar LIZDA un LPS. LIVA pasākumu plānošana un organizēšana u.c. jautājumi,
       Ilze Kalniņa, LIVA prezidente,  un Aija Melle, LIVA viceprezidente.


V.    Citi jautājumi.

 

 

JPG Bildes LIVA paplašinātās valdes sēdes

Apskatīt

PDF Par Izglītības likuma 50.panta pirmās daļas piemērošanas kārtību

Lejuplādēt

PDF RPIVA Mūžizglītības aktualitātes

Lejuplādēt

PDF  IZM Pedagogu darba samaksas modelis

Lejuplādēt

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

 

 


 

 

LIVA Paplašinātās valdes sēde 16.09.2015.  Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (04.09.2015.), ar e- pasta starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.
Valdes sēde sākas: 2015.gada 16.septembrī plkst.11.00, Tomsona ielā 37, Rīgā.

 

Valdes sēdē izskata darba kārtībā iekļautos jautājumus:

I.    Pedagogu atalgojuma jaunais modelis - IZM un sociālo partneru pozīcija, viedokļi,
      sadarbība (piedalās pārstāvis no IZM un LIZDA).

II.   LIVA darbība un paveiktais vasarā.

III.  Iepazīšanās ar EDURIO datu apstrādes sistēmu.

IV.  LIVA sporta spēles 23.10.2015. Līvānos.
V.   Citi jautājumi.

 

 

JPG Bildes LIVA paplašinātās valdes sēdes

Apskatīt

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

 

 


 

 

 LIVA Paplašinātās valdes sēde 19.06.2015.  Kvēles ielā 64. Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgā.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (05.06.2015.), ar e- pasta starpniecību sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.

 

Valdes sēdē izskata darba kārtībā iekļautos jautājumus:

I.    LIVA viedokļa noformulēšana par MK noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ieviešot jauno
      pedagogu darba samaksas modeli.

II.   2015.gada maijā un jūnijā paveiktais.

III.  Citi jautājumi.

 

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

 


 

LIVA Paplašinātās ārkārtas valdes sēdes 05.05.2015. Rīgas 1.medicīnas skolā Tomsona ielā 37.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (20.04.2015.), sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.


Paplašinātā valdes sēde sākas: 2015.gada 05.maijā plkst.11.00, Tomsona ielā 37- 29. kab., Rīgā.

 

Darba kārtībā:      
I.     LIVA viedokļa formulēšana par MK noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ieviešot jauno
       pedagogu darba samaksas modeli.

II.    Pārskats par paveikto laika posmā no iepriekšējās valdes sēdes.
III.    Par turpmākajam  LIVA aktivitātēm:
        1.    Par saņemtajām vēstulēm un uzaicinājumiem.
        2.    LIVA pavasara paplašinātās valdes sēdes darba kārtības aktualizācija.
IV.    Organizatoriskie jautājumi:
        1.    Par Gulbenes novada LIVA pirmorganizācijas reģistrēšanu.
        2.    Jaunu biedru uzņemšana un atskaitīšana no LIVA biedru skaita.

 

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

 


 

 

LIVA Paplašinātās valdes sēdes protokols 08.04.2015. Rīgas 1.medicīnas skolā Tomsona ielā 37.

 

Paplašināto valdes sēdi sasaukusi: valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa “Biedrību un nodibinājuma likuma” un Statūtos noteiktā termiņā un kārtībā (22.03.2015.), sniedzot informāciju par valdes sēdes norises vietu un laiku.
Paplašinātā valdes sēde sākas: 2015.gada 08.aprīlī plkst.11.00, Tomsona ielā 37- 29. kab., Rīgā.

 

Darba kartība:

I. Tikšanās ar drošības policiju; sarunas tēma "Tautiešu politikas riski izglītībā”.

II. Šajā laika posmā paveiktais

     1. LIVA revīzijas komisijas ziņojums un gada pārskats- N.Rečs.
     2. LIVA lietu glabāšana atbilstoši Arhīva likumam - I.Kalniņa.
     3. LIVA dalība ESHA- L.Jankovska.
     4. LIVA dalība IZM darba grupas sēdēs, Saeimas Izglītības komisijas darbā.
     5. LIVA atzinumi un priekšlikumi.

III. Tālākie uzdevumi
     1. LIVA pavasara paplašinātās valdes sēdes laiks, vieta, darba kārtība.
     2. LIVA dalība IZM darba grupas sēdēs, Saeimas Izglītības komisiju darbā:

         -  IZM "Jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai" - A.Melle;

         -  “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”- A.Pāža;

         -  Augstākās izglītības padomē- A.Mednis;

         - IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas      komisijā- G.Aumale.

 

IV. Citi jautājumi

 

 

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

 


 

 

LIVA Paplašinātās valdes sēdes protokols 18.02.2015. Rīgas 1.medicīnas skolā Tomsona ielā 37.

 

Darba kartība:

1.     Skaidrojums par  MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta ,,2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616
        „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm, bērnu no piecu gadu vecuma
        izglītošanā nodarbināto pirmsskolas, izglītības
        pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
        darba samaksai”.

2.     IZM izstrādātā vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas 2.posma gaitā radušās problēmas,
        secinājumi, tālākie uzdevumi.

3.     Izglītības kvalitātes valsts dienesta plānotais 2015.gadā un atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

4.     Priekšlikumi direktoru vērtēšanas procesa īstenošanā.

5.     Tālākie uzdevumi.

6.     Citai jautājumi.

 

 

PDF Sēdes protokols

Lejuplādēt

  

LIVA valdes sēdes protokols 04.02.2015. Rīgas 1.medicīnas skolā Tomsona ielā 37.

 

Darba kartība:

1.     Tikšanās ar IZM ministri Mārīti Seili.

2.     Šajā laika posmā paveiktais.

3.     Tālākie uzdevumi.

4.     Citi jautājumi.

5.     Valdes locekļi izskata darba kārtībā iekļautos jautājumus.

 

PDF Sēdes protokols Lejuplādēt

 


 

 

LIVA valdes sēdes protokols 06.02.2013. Rīgas 1.medicīnas skolā Tomsona ielā 37.


Sanāksmē piedalijās:

 -    Vj. Dombrovskis (IZM ministrs),
 -    B.Bašķere (IZM),

 -    A.Kononova (IZM),

 -    I.Muižniece (IZM ministra padomniece juridiskajos jautājumos),
 -    I.Braunfelde (Valsts Kontrole),

 -    M.Jansone (LIZDA),
 -    J.Lagzdkalns (Mārupes vidusskolas direktors),

 -    LIVA valde (pievienots saraksts).

Darba kārtība:
1.    2012./2013. m.g. eksāmenu sesijas izvērtējums,
2.    LIVAS dalība IZM veidotajās darba grupās.
3.    Tikšanās ar IZM ministru Vj.Dombrovski.
4.    Organizatoriski jautājumi.

 

PDF Sēdes protokols Lejuplādēt

 


 

Paplašinātās LIVA valdes sēdes protokols 06.02.2013. Rīgas Tālmācības vidusskolā DISKUSIJA PAR CENTRALIZĒTO  EKSĀMENU SISTĒMU.

Sanāksmē piedalijās:

 -    I.Juhņēviča, (IKVD),
 -    G.Vasiļevskis (VISC),
 -    I.Kamarūte (VISC),
 -    Ivāne (IZM),
 -    V.Krastiņš (Rīgas 93.vsk.),
 -    I.Kalniņa (Rīgas Tālmācības vidusskola),
 -    LIVA valde un biedri (pievienots saraksts).


Darba kārtība:
1.    Iepazīšanās ar Rīgas Tālmācības vidusskolas mācību darba organizāciju un sistēmu.
2.    Plānotās izmaiņas valsts pārbaudījumu sistēmā vidējā izglītībā.
3.    Izmaiņas 2013./2014. Mācību gada valsts pārbaudījumu norises laikos.
4.    Diskusija par centralizēto eksāmenu sistēmu.

 

PDF Sēdes protokols Lejuplādēt