Sestdiena: 20. Jūlijs 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 92 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Darba grupas

 

LIVA valdes locekļu darba grupas un darba virzieni

 

LIVA valdes locekļu un biedru darba grupas atbildīgie, kuri par attiecīgo jautājumu sagatavo Atzinuma projektu apspriešanai,
pārstāv LIVA un pauž arodbiedrības viedokli citās institūcijās (IZM, LIZDA, IKVD u.c.)

 

LIVA darba grupas un vadītāji:

 • apkopo savas darba grupas viedokļus par attiecīgo jautājumu;
 • par diskutabliem jautājumiem lūdz visas valdes viedokli;
 • par attiecīgo jautājumu sagatavo Atzinuma projektu apspriešanai;
 • pārstāv LIVA un pauž arodbiedrības viedokli citās institūcijās (IZM, LIZDA, IKVD u.c.);
 • aicina LIVA diskutē situācijās, kad tas nepieciešams (radusies problēma).

 

Darba grupas:

 • Pirmskolas darba grupa:  Sandra Dišlere, Laimnesis Bruģis

 • Sākumskolas virziens:  Agita Baltmane

 • Pamatskolas darba grupa:  Taiga Plitniece, Silvija Dreimane, Aija Neilande,Vija Koncēviča, Iveta Rambola, Sandra Tukiša

 • Pamatskolas ar padziļinātu ievirzi darba grupa:  Svilāne Māra, Egils Blūms, Laila Urbāne

 • Lauku pamatskolu darba grupa:  Iveta Bērziņa, Aija Dreimane, Māris Grigalis, Ināra Ondzule

 • Mazākumtautību skolas virziens:  Jeļena Vediščeva

 • Profesionālās ievirzes skolu darba grupa:  Rancāne Gundega, Laimnesis Bruģis, Aija Neilande

 • Vidusskolas darba grupa:  Ģertrūde Zabašta, Inga Dāvidsone, Guntars Jirgensons, Jeļena Vediščeva, Romans Alijevs, Aivars Mednis, Aija Melle

 • Lauku vidusskolu darba grupa:  Daiga Puga, Lauma Mīlīga, Edgars Puksts, Kintija Blūmentāle

 

 • Ģimnāzijas darba grupa:  Jana Jansone, Ilze Vilkārse

 • Valsts ģimnāzijas virziens:  Ilga Ozoliņa

 

 • Profesionālās izglītības darba grupa:  Cine Dace, Inese Bunga, Līvija Jankovska, Ilze Kalniņa

 • Tālmācības, neklātienes, vakarskolu darba grupa:  Edgars Grīnis, Normunds Rečs, Ilze Kalniņa

 • Internātskolu darba grupa:   Kristiāna Pauniņa, Vēsma Grugule

 • Speciālās izglītības virziens: Kristiāna Pauniņa

 • Integrētie skolēni ar vieglu garīgu atpalicību virziens: Vija Konceviča