Sestdiena: 21. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

Darba grupas

 

LIVA valdes locekļu darba grupas un darba virzieni

 

LIVA valdes locekļu un biedru darba grupas atbildīgie, kuri par attiecīgo jautājumu sagatavo Atzinuma projektu apspriešanai,
pārstāv LIVA un pauž arodbiedrības viedokli citās institūcijās (IZM, LIZDA, IKVD u.c.)

 

LIVA darba grupas un vadītāji:

 • apkopo savas darba grupas viedokļus par attiecīgo jautājumu;
 • par diskutabliem jautājumiem lūdz visas valdes viedokli;
 • par attiecīgo jautājumu sagatavo Atzinuma projektu apspriešanai;
 • pārstāv LIVA un pauž arodbiedrības viedokli citās institūcijās (IZM, LIZDA, IKVD u.c.);
 • aicina LIVA diskutē situācijās, kad tas nepieciešams (radusies problēma).

 

LIVA pārstāvniecība:

 

  • UNESCO Izglītības visiem                                                      R.Kalvāns
   Augstākās izglītības padome                                                A.Mednis
   Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome    J.Jansone
   Akreditācijas komisija (līdz 21.09.2018)                             I.Kalniņa-Dauga
   Izglītības kvalitātes montoringa sistēmas izveides UP   R.Kalvāns
   VISC konsultatīvā padome                                                    R.Kalvāns
   Citas īstermiņa darba grupas (piem. OECD u.c.)