Sestdiena: 20. Jūlijs 2019

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

Deleģējumi

 

 • Augstākās izglītības padomē - Aivars Mednis, LIVA viceprezidents, Gulbenes vidusskolas direktors

 

 • Pedagoga darba samaksas modeļa pilnveides darba grupa - Ilze Kalniņa, LIVA prezidente, Rīgas Tālmācības vidusskolas valdes priekšsēdētāja un Aija Melle, LIVA viceprezidente, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

 

 • Starpinstitucionālā darba grupā pie pedagogu darba samaksas pieauguma grafika un pedagogu sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas mehānisma un grafika izstrādes - Sandra Tukiša, Allažu pamatskolas direktore

 

 • Augstākās izglītības padomes darba grupa -Aivars Mednis, LIVA viceprezidents, Gulbenes vidusskolas direktors

 

 • "Kulturas skolas soma" starpnacionālajā darba grupā - Aija Melle, LIVA viceprezidente, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

 

 • IZM uzlabojumu veikšanai pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas (Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”)
  darba grupā
  - Sandra Tukiša, Allažu pamatskolas direktore

 

 • Ministru prezidentes vadītā pedagogu finansēšanas modeļa ieviešanas darba grupā -  Aija Melle, LIVA viceprezidente

 

 • Valsts budžeta mērķdotācijas sadales uzraudzības komisijā - Aija Melle, LIVA viceprezidente 

 

 • IKVD ieteikumu izstrādei vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm noteiktai izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai darba grupā - Edgars Grīnis, Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors

 

 • Pedagoga darba samaksas modeļa ieviešanas darba grupa - Aija Melle, LIVA viceprezidente

 

 • Jaunā Pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādes darba grupa - Ilze Kalniņa, LIVA prezidente un Aija Melle, LIVA viceprezidente

 

 • IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos komisijā - Nataļja Kubasova, Rīgas 15.vidusskolas direktore

 

 • Liepājas Pedagogu 4.pakāpes vērtēšanas komisija - Laila Urbāne, Grobiņas pamatskolas direktore

 

 • Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas lēmumu apelācijas komisijā - Jana Jansone, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore

 

 • IZM Pedagoga profesijas standarta komisija - Māris Brasla, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas direktors un Elita Rītere, Rīgas Valda Zālīša pamatskolas direktore

 

 • IZM Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas valsts komisija - Ģertrūde Zabašta, Dobeles 1.vidusskolas direktore un Sandra Tukiša, Allažu pamatskolas direktore

 

 • IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija -  Ilze Kalniņa, LIVA prezidente un Aija Melle, LIVA viceprezidente

 

 • IZM  Izglītības kvalitātes monitoringa darba grupā- Sandra Tukiša, Allažu pamatskolas direktore un Aivars Mednis, Gulbenes vidusskolas direktors

 

 • IZM Matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu satura un mācību procesa organizācijas pilnveides darba grupa -  Ilga Ozoliņa, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas direktora vietniece un Guntars Jirgensons, Rīgas 28.vidusskolas direktors

 

 • IZM Vispārējās izglītības satura, mācību procesa organizācijas un valsts pārbaudes darbu satura  pilnveides darba grupa -  Edgars Grīnis, Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors un Ilze Vilkārse, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore