Sestdiena: 21. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 50 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Atzinumi


LIVA Atzinumi par aktuāliem izglītības jautājumiem

 

PDF
Par valsts pārbaudes darbu rezultātu publiskošanu  Lejuplādēt
PDF Atzinumi par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-584, VSS-585) 26.06.2018. Lejuplādēt
PDF Par valsts aizsardzības mācības integrāciju jaunā mācību standarta kontekstā 15.05.2018. Lejuplādēt
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību" 11.04.2018. Lejuplādēt
PDF Atzinums par informatīvo ziņojumu "Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā" 29.01.2018. Lejuplādēt
PDF LIVA vēstule VM, IZM un LPS saistībā ar gaidāmajām izmaiņām higiēnas prasībās Lejuplādēt
PDF Par pieaicināto personu Satversmes tiesas lietā Nr.2017-11-03
Lejuplādēt
PDF Atzinums par grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā 28.07.2017
Lejuplādēt
PDF Atznumi par grozījumiem pedaagogu darba samaksas un mērķdotācijas piešķiršanas tiesiskajā regulējumā 07.04.2017 Lejuplādēt
PDF Atzinumi par grozījumiem MK noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība" un Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 04.07.2017 Lejuplādēt
PDF Atzinums par "Priekšlikumiem pedagogu darba samaksas tiesiskā regulējuma pilnveidē" 27.02.2017 Lejuplādēt
PDF Atzinums par "Ministru kabineta noteikumu projektu
„Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā”" 23.02.2017
Lejuplādēt
 PDF Atzinums par "Pedagogu dAtzinums par “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika
periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim” 19.01.2017
a14.12.2016rba samaksas pieauguma grafiku" 14.12.2016
Lejuplādēt 
PDF Atzinums par "Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku" 14.12.2016
Lejuplādēt
PDF Atzinums par "Priekšlikumiem pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidē" 15.11.2016  Lejuplādēt
PDF Atzinums par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem pedagoģijas studiju programmu reflektantu atlasei 24.10.2016
Lejuplādēt
PDF Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” (IZMLik_051016_IL_groz). 22.10.2016
Lejuplādēt
PDF Atzinums „Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un
mācību semestru sākuma un beigu laiku” projektu 05.10.2016
Lejuplādēt
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas" 05.10.2016
Lejuplādēt
PDF


LIVA vēstule par 27.09.2016. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājuma “Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”" 26.09.2016

 

 IZM atbilde uz LIVA vēstuli par “Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”"“Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”"

 

Lejuplādēt


Lejuplādēt
PDF Atzinums: "Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm" 26.09.2016
Lejuplādēt 
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu
"Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksu" un
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” projektu. 30.05.2016
Lejuplādēt 
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu
"Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksu" un
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” projektu. 18.05.2016
Lejuplādēt
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu
"Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksu"
Lejuplādēt
PDF Atzinums par finansējuma mērķdotācijām pašvaldībām  sadali 2016.gada
janvārim – augustam 05.11.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums par Padomes secinājumu projektu par cīņu
ar priekšlaicīgu skolas pamešanu un panākumu veicināšanu skolā 04.11.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē” projektu (IZMNot_191015_sockor) 22.10.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums par Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” projektu. 13.10.2015. Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM par „Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un..." 12.10.2015.
Lejuplādēt
PDF  Atzinums par Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par 2016./2017. mācību gada
un mācību semestru sākuma un beigu laiku” projektu. 12.10.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums par IZM sākotnējās pozīcijas projektu par
Padomes un Komisijas 2015.gada kopīgā ziņojuma projektu... 12.10.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM par „Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un..." 04.10.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM „Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei
piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 29.09.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM „Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un
mācību semestru sākuma un beigu laiku” 29.09.2015.
Lejuplādēt
PDF IZM par MK noteikuma projektu "Pedagogu atalgojuma jaunais modelis" 16.09.2015. Lejuplādēt
PDF kārtību Atzinums IZM par "„Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un..."Atzinums IZM par "„Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un..." Atzinums IZM par „Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un..." 23.09.2015. kārtību kārtību kārtību kārtību kārtību kārtību kārtību
Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM par „Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un..." 08.09.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM par „Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un..." 03.09.2015.
Lejuplādēt
PDF Atzinums IZM par „Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un..."  04.08.2015.
Lejuplādēt
PDF LIVA atzinums par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 27.07.2015.
Lejuplādēt
PDF LIVA atzinums IKVD direktoru vērtēšana 16.07.2015. Lejuplādēt
PDF <!--[if gte mso 9]>

IZM Par jauno pedagogu darba samaksas modeļa projektu 09.07.2015.

Lejuplādēt
PDF

LIVA atzinums par svešvalodas centralizēto eksāmenu 07.07.2015.

Lejuplādēt
PDF Par jauno pedagogu darba samaksas modeļa projektu 05.05.2015.
Lejuplādēt
PDF IZM par brīdinājumu pedagogiem 13.04.2015. Lejuplādēt
PDF IKVD priekšlikumi par akreditaciju 26.03.2015. Lejuplādēt
PDF LIVA viedoklis par valsts ģimnāzijām 17.03.2015. Lejuplādēt
PDF LIVA priekšlikumi par darba grupā skatītiem jautājumiem 17.03.2015. Lejuplādēt
PDF Komentāri par direktora amatu pienākumu aprakstu papildinājumi  24.02.2015. Lejuplādēt
 PDF LIVA komentāri par direktora vietnieka amata aprakstu 17.02.2015. Lejuplādēt  
 PDF LIVA atzinums par samaksas modeli 16.02.2015.
Lejuplādēt  
PDF LIVA atzinums par eksāmenu grafiku 2015./2016.m.g. 11.02.2015. Lejuplādēt 
PDF LIVA atzinums par MK 1616, papildus skaidrojums 11.02.2015.
Lejuplādēt 
PDF LIVA atzinums par MK  1616 28.01.2015. Lejuplādēt 
PDF LIVA atzinums par MK 129 24.01.2015.
Lejuplādēt
PDF Konferences rezolūcija 16.12.2014. Lejuplādēt
PDF LIVA atzinums par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” 04.12.2014.
Lejuplādēt

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu

"Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu

profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

Lejuplādēt