Piektdiena: 29. Jūlijs 2016

Klātienē 8 viesi un nav reģistrētu lietotāju

15.07.2016 LIVA viceprezidente Aija Melle piedalīsies Ministru kabineta sēdē, kurā skatīs noteikumu projektus

 

Rīt, 15.jūlijā, LIVA viceprezidente Aija Melle piedalīsies Ministru kabineta sēdē, kurā skatīs šādus noteikumu projektus:

 

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.""

  • Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs." 

  • Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības pirmsskolas grupu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu finansēšanas kārtība."

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.""

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.""

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas.""

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.135 "Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs.""

  • Noteikumu projekts "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība."

 

 

11.07.2016 Sociālā dialoga trūkuma dēļ tiek pārcelts MK noteikumu projektu izskatīšanas datums

 

Sociālā dialoga trūkuma dēļ tiek pārcelts MK noteikumu projektu izskatīšanas datums.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) Latvijas privāto pirmsskolu biedrība (LLPB) un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) vēstule Ministru prezidentam M.Kučinskim un izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim.

 

PDF Vēstule Ministru prezidentam M.Kučinskim un izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim

Skatīt

 

 

 

05.07.2016 Ministru kabinetā apstiprināti MK noteikumi par jauno pedagogu darba samaksas modeli

 

Ministru kabinetā apstiprināti MK noteikumi par jauno pedagogu darba samaksas modeli
LIVA prezidente I.Kalniņa 5.jūlijā piedalījās Ministru kabineta sēdē, kurā tika izskatīti MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

LIVA pievienojās LIZDA pieprasījam, lai:

1. Tiktu izņemts no MK noteikumu protokola lēmuma punkts, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo skolotāju darba algu. Šis punkts paredz, ka no 01.09.2016. pašvaldībām pirmsskolas skolotājam ir jānodrošina 560 eiro par likmi (40h) un pēc brīvprātības principa pašvaldības var lemt par darba algas palielinājumu. Par šādām izmaiņām MK noteikumos sociālie partneri tika informēti Ministru kabineta sēdes ietvaros. Iepriekš LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolās visiem strādājošajiem skolotājiem darba samaksa no 01.09.2016. būs 620 eiro un no 01.09.2017. 680 eiro. Tiekoties ar Ministru prezidentu M.Kučinski, LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolas skolotāju nevienlīdzība tiks risināta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika ietvaros.


2. Protokollēmums tiktu papildināts ar diviem punktiem:

  • uzdot IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu.
  • izstrādāt MK noteikumus par sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu. Programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš 01.01.2017.


3. Izslēgtu no MK noteikumiem punktu “Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.”, kas dod iespējas gan valstij, gan pašvaldībām nepildīt spēkā esošos normatīvos aktus.


4. Ministru kabineta sēdē tika arī izskatīti grozījumi MK noteikumu Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība", kas iepriekš netika saskaņoti ar arodbiedrību. Grozījumi šajos MK noteikumos paredz, ka pedagogi turpmākos divus gadus nevarēs pretendēt un iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm.
Arodbiedrības ir neapmierinātas, ka Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņoja grozījumus ar sociālajiem partneriem un neievēroja formālo procedūru, kas paredz normatīvo aktu saskaņošanas kārtību.

(materiāls pārkopēts no www.lizda.lv)

 

 

30.06.2016. Premjera M.Kučinska un izglītības ministra K.Šadurska tikšanās ar sociālajiem partneriem - saruna par pedagogu atalgojuma jauno modeli

 

30. jūnijā LIVA pārstāvji Aija Melle un Aivars Mednis piedalījās LIZDA sarunās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski un izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski.

Tikšanās laikā arodbiedrību pārstāvji norādīja uz riskiem, kādi varētu rasties, ja IZM sagatavotie MK noteikumu projekti „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” tiek iesniegti Ministru kabinetā bez izmaiņām.

 

Juglas vidusskolas direktore Aija Melle vērsa klātesošo uzmanību uz MK noteikumu projektā paredzēto neproporcionāli lielu izglītojamo skaita palielinājumu attiecībā uz vienu pedagoga likmi dažādu administratīvo teritoriju izglītības iestādēs, it īpaši Rīgas pilsētā.

 

Ņemot vērā daļēju IZM piekāpšanos LIZDA un LIVA izvirzītajām prasībām un augsto amatpersonu solījumus tuvākajā laikā sagatavot grafiku darba samaksas paaugstināšanai, kā arī risināt jautājumu par skolu tīkla sakārtošanas rezultātā darbu zaudējušo pedagogu sociālo nodrošināšanu, LIZDA neiebilst tālākai MK noteikumu projektu virzībai.

 

Tomēr pārdomas raisīja Ministru prezidenta skaidrojums par darba samaksas paaugstināšanas grafika būtību un iespējamajiem tā finansēšanas avotiem. Izrādās vēl arvien pastāv uzskats, ka ievērojamai darba samaksas paaugstināšanai būtu pietiekami veikt tikai skolu tīkla sakārtošanu, neieguldot papildu līdzekļus sistēmā...

 

 

30.06.2016. LIVA tiksies ar Ministru prezidentu Māri Kučinski

 

Šodien, 30.jūnijā Latvijas Izglītības vadītāju asociācija viceprezidente Aija Melle un viceprezidents Aivars Mednis kopā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība priekšsēdētāju Ingu Vanagu tiksies ar Ministru prezidentu Māri Kučinski lai diskutētu vēl nepieciešamajiem uzlabojumiem pedagogu darba samaksas modelī.

 

 

Notikumu kalendārs

Jūlijs 2016
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31